Mer järn i allt brunare sjöar

Världen Halterna av järn ökar kraftigt i många framförallt Nordeuropeiska sjöar.
Det visar ny forskning från Lunds Universitet där hundratals sjöar och vattendrag i Europa och Nordamerika undersökts.

Forskare vid Lunds Universitet har granskat 23 års data från tio länder. Det handlar om 213 sjöar och vattendrag i Europa och 127 i Nordamerika, totalt 340 stycken.

Resultatet är inte uppmuntrande. Järnhalterna stiger kraftig och Europa är värst drabbat. Järnhalten har stigit i nästan fyra av tio sjöar i Europa medan samma siffra för Nordamerika bara är knappt en.

De höga järnhalterna gör att vattnet får en brunaktig ton. Men det är inte det värsta resultatet av ökningen.
– Höga järnhalter kan få negativa effekter och påverka hela ekosystem. Tillsammans med kolföreningar bidrar järn till att sjöar blir allt brunare. Dessutom binder järn till miljögifter som bly och arsenik. Ökade järnhalter kan leda till att sådana miljögifter blir mer rörliga i miljön, säger Caroline Björnerås, doktorand vid Biologiska institutionen, Lunds universitet.

Fokus hittills i undersökningen har legat på var ökningen har skett. Frågan varför kommer i nästa steg. Enligt Björnerås kan dock klimatförändringarna med högre temperatur och mer nederbörd ha spelat in ha spelat in, liksom utbredninge av granskog.

– Vi tror att markanvändningen i avrinningsområdet till stor del påverkar hur mycket järn som hamnar i vattnet. säger Caroline Björnerås.
– Regionala skillnader i nederbördsmängd, temperatur och markanvändning kan kanske förklara de stora skillnaderna mellan Europa och Nordamerika, men det är inget som vi kan säga med säkerhet.