V vill höja skatten med 80 öre och det rödgröna styret med 23 öre. Alliansen och SD villa ha oförändrad skatt.

Det blir ingen skattehöjning

Skåne Region Skåne står inför stora utmaningar. Underskottet i sjukvården är 1,2 miljarder. På måndagen startade budgetmanglingen i regionfullmäktige.

38,5 miljarder kronor ska fördelas till alla verksamheter av vilka sjukvård och kollektivtrafik tar den största delen av kakan.
Budgeten tas i tre delar : skattesatsen, indexering av taxor i kollektivtrafiken samt budget för 2018 med en plan för de kommande två åren.

Det budgetförslag, som ligger på fullmäktiges bord, innehåller ingen skattehöjning med 23 öre, som det rödgröna styret vill ha. Vänsterpartiet vill höja skatten med 80 öre.
Alliansen och SD säger nej till skattehöjning, vilket betyder att styrets budget bara når, 1,1 procent i överskott. Det behövs en bra bit över två procent, för att klara investeringarna, samt beta av det stora underskottet.
– Även om styret höjer skatten med 23 öre så räcker inte pengarna ändå, menar Carl-Johan Sonesson (M), regionråd i opposition.
Nästa år har den skånska sjukvården tillförts sex miljarder kronor och mer än 2 000 anställda har tillkommit sedan 2014.
Alliansen och SD förstår inte hur styret har lyckats med att inte få ekvationen att gå ihop.
– Om styrningen hade fungerat och varit effektiv skulle vi klarat att beta av underskottet och ändå få pengar över till att öka tillgängligheten, korta köer och investera i nya sjukhus, säger Gilbert Tribo, liberal gruppledare.

Problemet i verksamheten är inte intäkterna, som ökar stadigt. Det är kostnadskontrollen, som inte håller jämna steg.
Regionstyrelsens ordgörande Henrik Fritzon (S), delar i stort den beskrivningen.
– Vi har vidtagit flera åtgärder de senaste för att utveckla vården och ge fler människor vård. Inte minst cancerköerna har minskat påtagligt. Men det finns brister i kostnadskontrollen, som vi måste arbeta hårt för att få grepp om. Alliansen och SD:s budgetförslag löser inte dagens problem, utan snarare förvärrar dem. Vi kan inte skjuta över de nödvändiga inkomstförstärkningarna på kommande generationer. Investeringar i nya sjukhus är ett sätt att förbättra arbetsmiljön, öka effektiviteten och ge fler människor en jämlik vård.
Sverigedemokraterna vill skära hårt i administrationen med upp till femton procent och skära i anslagen till bland annat kultur. regional utveckling och arvoden till politiker och partistöd. .
‑ En orsak till att sjukvården går med underskott är den enorma invandring, som Sverige har haft och har, säger regionrådet Patrik Jönsson, som lovar fler vårdplatser, läkare och sjuksköterskor och utbyggd primärvård med SD:s budget.

Alliansen vill skärpa kostnadskontrollen, skära i administrationen, införa fyra nya vårdval samt låta personalen ta över ett par sjukhus och vårdcentraler.
– Valfriheten är bra och pressar kostnaderna, förklarar Birte Sandberg, centerns gruppledare.
Vänstern vill höja skatten med 80 öre för att täcka de stora underskottet, göra fler satsningar och genomföra sex timmars arbetsdag för de anställda.
Sara Svensson, Vänsterpartiets gruppledare vill få svar på hur alliansen och styret ska betala underskottet.
– Era budgetförslag räcker inte till det. Det är inte hederligt mot skåningarna, säger hon.

När budgetdebatten är över och det är dags att gå till beslut, så kommer med största säkerhet de rödgrönas förslag att gå igenom, utan skattehöjning.
S och MP har reserverat sig mot att skattehöjningen inte blir av och alliansen och SD har reserverat sig för sina budgetförslag.
Underskottet ser inte ut att minska nämnvärt, vilket alla beklagar.
Regionskatten på 10,69 kronor i Skåne är bland de lägsta i landet.

Dagens fråga

Är det för tidigt att plocka fram julsakerna nu?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×