Budgeten i regionen spikad för 2018

Skåne Med röstsiffrorna 62-56 fick det rödgröna styret igenom sin budget i regionfullmäktige för Region Skåne och plan för 2010-2020. Skatten förblir oförändrad med 10,69 kronor.

Budgeten omsluter totalt 38,5 miljarder varav 33,7 miljarder går till sjukvården och 2,58 miljarder till kollektivtrafiken.
– Det är en starkt budget. Vi satsar på vårdcentralerna, akutsjukvården, kvinnosjukvården, barnsjukvården och psykiatrin. Ökade skatteintäkter och regeringens satsningar på sjukvården skapar ett stort reformutrymme, säger Henrik Fritzon (S) regionstyrelsens ordförande.
Primärvården får 100 miljoner. 50 miljoner är en generell ökning till offentliga och privata vårdcentraler. Kvälls- och helgöppet förstärks på jourvårdcentralerna.

Hälso- och sjukvården får totalt 38,5 miljarder nästa år, vilket är 1,9 miljarder än innevarande års anslag.
E-hälsan ska byggas ut och göra vården mer kostnadseffektiv samt att öka tillgängligheten. Patienter ska själva kunna boka och omboka tider i primärvården, läsa sin patientjournal och få kvalificerad rådgivning och behandling via nätet.

Kollektivtrafikens regionbidrag 2018 utökas med 240 miljarder kronor jämfört med 2017. Beställningsmottagning för serviceresor tas över i regionens regi från och med nästa år och tågtrafiken mellan Helsingborg över Lund och Malmö förstärks med nya dubbeldäckståg.
Styret ville höja skatten med 23 öre, men det gick alliansen och SD emot. Utan skattehöjningen når inte styrets budget målet om 2,6 procent i överskott. Nu stannar överskottet på drygt en procent.

Oppositionsrådet Carl-Johan Sonesson (M) undrar hur ekvationen ska gå ihop.
– Vi står inför investeringar på runt 50 miljarder kronor de kommande tio åren i nya sjukhus och infrastruktur. Dessutom ska ett enormt underskott i sjukvården på över en miljard kronor betalas. Jag är orolig för vilka objekt som styret tvingas att välja bort, eller flytta fram i tiden.
Regionrådet Anders Åkesson (MP) menar att skattehöjningen är mest ansvarsfull för att inte behöva skatten radikalare framöver.
– Det är inte fråga om skatten ska höjas, eller inte, utan om när den måste höjas. Vi kan inte lasta över ansvaret på kommande generationer.

Alliansen vill att ett sjukhus i Skåne ska drivas av personalen. Det blir effektivare, tillgängligare och billigare, enligt Carl-Johan Sonesson. Alliansen vill även har fyra nya vårdval.
– Jag är besviken över att vi inte fick igenom det.
SD vill spara rejält på administrationen och i bidrag till kulturverksamheter.
– Vår budget ger pengar över till fler vårdplatser och stärkt primärvård. Jag förstår inte hur styret kan lägga en budget, som inte tar hänsyn till det stora underskottet i sjukvården och de investeringar vi står inför, säger regionrådet Patrik Jönsson (SD).

Dagens fråga

Vill du att Sverige lämnar EU?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×