Pensionärer får mer i plånboken nästa år

Malmö Inkomst- och tilläggspensionen ökar nästa år med en procent.
Det redovisar Pensionsmyndigheten till regeringen.


Inkomstpensionens utveckling beror främst på hur många som arbetar, och hur mycket de tjänar.
Det är positivt för pensionssystemet om fler personer arbetar, men om dessa får en i genomsnitt lägre inkomst kan det ha en dämpande effekt på inkomstpensionens utveckling, menar Pensionsmyndigheten.

Samtidigt som inkomst- och tilläggspensionen ökar med 1 procent nästa år blir räntan på pensionssparares inkomstpensionskonton i nästa orange kuvert 2,6 procent.
Skillnaden förklaras av det ”förskott” på inkomstutvecklingen som ingår i beräkningen av inkomstpensionen när den börjar att betalas ut.
– Genom höjt bostadstillägg och sänkt skatt blir det en kraftig höjning av pensionen, netto efter skatt, för de med bostadstillägg och boendekostnad över 5 000 kronor per månad. Det rör sig om höjningar netto på mellan 500 – 1 000 kronor per månad, eller mellan fem och sju procent, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.
Garantipensionen – liksom värdet av de flesta tjänstepensioner – bestäms av prisbasbeloppet vilket ökar med 1,6 procent 2018. Premiepensionens förändring blir känd först i december.

Enligt Pensionsmyndigheten blir höjningen för olika grupper enligt följande: Cirka 330 000 pensionärer med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och eller bostadstillägg får cirka +1,6 procent i ökad allmän pension. Till detta ska läggas ett höjt tak för bostadstillägg samt en lägre skatt för pensionärer.
■ 440 000 pensionärer med en del garantipension får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan +1,0 och +1,6 procent. Till detta ska läggas ett höjt tak för bostadstillägg samt en lägre skatt för pensionärer.
■ De flesta pensionärer, drygt 1,4 miljoner, har varken garantipension eller bostadstillägg Dessa får sin inkomstpension höjd med 1,0 procent samt lägre skatt.