Lars Ericsson, Jörgen Rickardsson och Anders Edbro.

Skarp företagskritik mot Osby kommun

Osby När kommunen upphandlar offentlig byggnation diskvalificeras i praktiken lokala företag på grund av orimliga krav. Det menar företrädare för näringslivet.
– Det känns som att kommunen är allergiska mot våra företag, säger Lars Ericsson, ordförande Osby Näringsliv.

En upphandling som omfattar byggnation av två förskolor och ett LSS-boende. Det var det som fick bägaren att rinna över hos Osby Näringsliv.
Eller rättare sagt upphandlingens utformning, som man anser ledde till att lokala företag diskvalificerades till förmån för en riksbyggare.
Ett nyckelord i sammanhanget är ”partnering”, som bland annat innebär att kostnader stäms av mellan beställare och utförare under projektets gång.
Tillsammans ska man analysera och besluta hur projektet ska regleras ekonomiskt, vilket kan avse ersättning på löpande räkning.
Bland annat.

Det väsentliga är kravet på erfarenhet av att ha arbetat med ”minst två projekt i partneringform”.
Riksbyggaren, som globalt har tiotusentals anställda, uppfyllde kravet.
De två konkurrenterna, varav Jörgen Rickardsson Bygg i Osby var en, gjorde det inte.
– Det här är ingen kritik mot företaget som vann upphandlingen. Det är heller ingen kritik mot Lagen om offentlig upphandling. Det här är kritik mot att lokala företag missgynnas när kommunen anger skallkrav och utvärderingsmodell, säger Lars Ericsson, ordförande Osby Näringsliv.
Jörgen Rickardsson ser inga möjligheter att göra jobb åt kommunen under rådande förutsättningar.
– Det var samma situation kring upphandlingen av kommunhuset. Jag har inte erfarenheten och kan inte skaffa den, eftersom kraven gör det omöjligt att få den.
En möjlighet vore att använda konsulter men då styr han inte sitt eget företag, vilket han tycker är viktigt.

En annan invändning mot konceptet, enligt Lars Ericsson, är att det lämpar sig bäst vid stora, komplicerade och kostsamma projekt som löper över flera år. Projekt där det är svårt att sätta en säker prislapp och som är förknippat med många risker.
– Men det här handlar inte om Öresundsbron eller Nya Karolinska sjukhuset utan förskolor.
Jörgen Rickardsson Bygg har tidigare vunnit upphandlingar för en rad projekt i kommunal regi.
– Vi har klarat projekten och till bästa pris.

I det här fallet fanns ingen prislapp att konkurrera med. Det är något som mejslas ut under processen mellan kommun och vinnande företag.
På en fråga från Osby Näringsliv om totalkostnaden på projekten blev svaret: ”Det som finns är de belopp som anges i kommunens investeringsbudget för 2018-2020 och som är 50, 40 respektive 25 miljoner kronor per år”.
Svaret lämnades av Benny Nilsson, kanslichef.
På Sverige Bygger, som uppger sig vara Sveriges största projektdatabas, anges beloppen till 60-80 miljoner (LSS), 50 miljoner (Örkenedsskolan), 60-80 miljoner (förskola Osby).
I Osby kommuns utvärdering fick det vinnande företaget maxpoäng i alla kriterier utom ett: entreprenörsarvode.

Lars Ericsson refererar till kommunens upphandlingspolicy, som anger att ”Kommunens upphandlingar ska utformas på sådant sätt att även små och medelstora företag kan lämna anbud”.
– Det verkar som att tjänstemännen är allergiska mot de lokala företagen.
I grannkommuner som Markaryd och Älmhult har man haft ett annat förhållningssätt utan liknande krav i upphandlingen, säger han vidare. Det tar han som intäkt för att man, om viljan finns, kan skapa möjligheter för lokala företag att delta på lika villkor.
Jörgen Rickardsson funderade på att överklaga men lät bli.
– Det kostar tid, svett och pengar. Dessutom vill jag inte förhala bygget av förskolor, som många längtat efter.
Han höll inne med kritiken vid upphandlingen av ombyggnation av kommunhuset av rädsla för att stänga vägen till att göra jobb för kommunen.

Upplever du verkligen att det är så?
– Ja, man blir körd.

Så då är du körd nu?
– Ja, så är det. Nu är det kört för min del. Men det var viktigt att lyfta frågan för framtiden, för andra företags skull.

Senaste nytt omOsby

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar