Tiggeriförbud och laglighet

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg påpekar att det inte är lagligt med lokala tiggeriförbud, av typen som man försöker införa i Vellinge. Kommunen har överklagat, vilket kan bli ett principiellt intressant och viktigt fall.
Är det verkligen själva tiggeriet man vill försöka förbjuda? Det kommer alltid att finnas individer som av olika skäl är oförmögna att försörja sig på annat sätt än att be om hjälp av andra. I de flesta fall vill politiker och allmänhet komma tillrätta med problem kring tiggeriet, inte handlingen. Tiggare har ockuperat privat mark och orsakat nedskräpning i det offentliga rummet. Det har rört sig om människohandel i vissa fall, där tiggarna inte bara farit illa på gatan, utan i händerna på skurkar.
Det är rimligt att oroa sig för att tiggeriet blir en struktur. De bor ofta utan skydd och utan tillgång till toalett och möjlighet att tvätta sig. Vi har kämpat hårt för att bli av med lort-Sverige. Vi kan inte med gott samvete se på när folk lever i armod i ett nytt lort-Sverige, värre än det gamla.
Det finns brott som begås här. Det är olagligt att ockupera privat mark. Det är olagligt att bosätta sig i parker och på andra offentliga ytor och göra åverkan. Så frågan är om ett förbud av tiggeri ger effekt. Om man vill få till en förändring är det snarare att förhindra att dessa brott begås.

×