Daniel Oredsson vill gärna ha en dialog med de lokala företagen i Osby men efterlyser mindre svepande kritik. FOTO: PETER PAULSSON/ARKIV

”Kritiken för oprecis”

Osby – Möjligheterna är lika stora för små och stora företag. Det som är avgörande är kvaliteten. Det säger Daniel Oredsson, upphandlingschef i Osby och Östra Göinge kommun, som svar på Osby Näringslivs kritik i gårdagens tidning.

Daniel Oredsson menar att lokala företag inte diskrimineras eller att kommunen ställer för höga krav.
– Det är behovet av kompetens som avgör hur vi ställer kraven, säger han, det kan vi inte göra avkall på.

Han berättar att det kommer att göras omkring 100 upphandlingar i år. Under de åtta år som han arbetat i kommunerna har en upphandling gjorts där så kallad partnering förekommit och det är den nu aktuella upphandlingen, en upphandling som omfattar byggnation av två förskolor och ett LSS-boende.

Vid kommunhuset användes också partnering men det var då Osbybostäder som gjorde den upphandlingen. I övrigt har inte partnering använts.
Han förstår inte Jörgens Richardssons inställning där han i gårdagens tidning kände sig körd.

– Jag ställer mig helt oförstående till att han skulle vara körd. Det är han inte på något sätt, säger Daniel Oredsson, jag förstår inte vad han menar. Vi har ingen som helst rättslig grund för att utesluta Richardsson i kommande upphandlingar.
Daniel Oredsson hävdar att lokala företag har större framgång än icke-lokala i Osby kommun.

– Vi har bilden av att upphandlingsverksamheten fungerar. Vi har heller inte fått någon överprövning
i aktuell upphandling, vilket alla som lämnat in anbud har haft möjlighet att ansöka om. Det är enda sättet att påvisa att vi gjort fel.

Daniel Oredsson anser att inga konkreta synpunkter förts fram tidigare och att det är jättesvårt att bemöta kritik när den är oprecis och inte är klar och tydlig. Han tycker också att dialogen skulle kunna bli bättre och att den diskussion som nu pågått under lång tid inte har lett någon vart.

– Idén med frukostmöten är jättebra, säger han, vi tar gärna emot kritik, men vi behöver konkreta exempel på när vi gjort fel och en dialog förutsätter att man delger saklig information.
Han förklarar att enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, får inte lokala företag gynnas.

En möjlighet att göra det lite lättare för små, lokala företag är att dela upp upphandlingar i mindre anbudsområden, vilket man gör i Osby.
Ramavtalen inom fastighetstekniska arbeten är exempelvis uppdelade i tre geografiska områden per yrkesområden. Tanken är att möjligheterna för mindre företag att vinna en upphandling ska öka.
– Det är kommunens behov som är utgångspunkten, säger han, men det finns alltid möjlighet för små företag att lämna anbud. Vi är intresserade av att få in så många anbud som möjligt, de som hävdar något annat är fel ute.

Daniel Oredsson hävdar också att de siffror som Sverige Bygger, som uppger sig vara Sveriges största projektdatabas, presenterar inte är korrekta siffror. När de anger beloppen 60-80 miljoner kronor för ett LSS-boende menar Daniel Oredsson att de där siffrorna inte går att lita på.
– De är tagna ur luften, påhittade, säger han. Jag vet inte var Sverige Bygger fått uppgifterna ifrån. De enda siffror som gäller är de som finns i kommunens budget.

Sista ordet i den här diskussionen är säkert inte sagt. Nästa frukostmöte är inbokat hos Jörgen Rickardsson den 16 november.
– Då har vi möjlighet att ta upp det här och jag hoppas på en bra dialog, vi vill alltid ha dialog, men det är svårt att bemöta svepande kritik, säger Daniel Oredsson.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Har du någon gång behövt använda dig av självförsvar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×