Vill dämpa farten i Farstorp

HÄSSLEHOLM

Trafiksituationen med hög hastiget och mycket tung trafik vid Farstorps skola har fått barn- och utbildningsnämnden att agera. På ett initiativärende från Anders Edvall (C) begär de att tekniska förvaltningen ska ta kontakt med Trafikverket för att få till en annan lösning.
– Vi är ute efter en säkrare övergång och någon form av fysiskt farthinder, säger Eva Andersson som är chef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Gillar du att lyssna på julmusik?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar