Eddie Ström, Sösdala, står i kö och väntar på en ny njure. Här tillsammans med avdelningsföreståndaren Ingalill Persson. Arkiv: Åke Ljungberg
Njurspecialisterna Bengt Rippe, Sven-Erik Bergentz och nestorn inom svensk njursjukvård Tore Lindholm samt chefsöverläkare Mats Ekberg. Arkiv: Åke Ljungberg
I Tyringe finns det en smått unik vinprovarklubb för de boende på Hemgården. Stina Svensson tycker det är trevligt att träffas och umgås på detta vis. Arkiv: Åke Ljungberg
De glada pensionärerna Valborg Samuelsson, Lilly Castor, Matilda Olsson, Greta Åkesson och Stina Svensson i Hemgårdens vinprovarklubb höjer sina glas och utbringar en skål. Arkiv: Åke Ljungberg
Takstolarna har rests på Hovdalatorpet. Arkiv: Helene Nordgren
Husflytt ano 1969, vid en av Kristianstadsvägens korsningar. En av de bilder som Mats Jeppson ställde ut på biblioteket. Arkiv
Mats Jeppsson med en bild av Oscar ”morfar” Ohlsson, som var känd långfärdscyklist och vinterbadare. Arkiv: Helene Nordgren
En älg har trillat ner i bassängerna vid Hässleholms reningsverk. Mats Jeppsson förevigade dramat. Arkiv
Den böljande striden vid istidens slut har lämnat sina spår på en klipphäll utanför Stoby. Arne Gustavsson är en av de personer som varit ute och tittat på hällen. Arkiv: Jörgen Alström
Bengt Sjöström, Norra Mellby, skrev en doktorsavhandling i sociologi; Kliniken tar över dårskapen, Om den moderna psykiatrins framväxt. Arkiv
Stickning och virkning var en viktig förströelse för de intagna på S:ta Maria. Arkiv

Dialysen jubilarer och vinprovning på Hemgården

Mellan Hässleholm och Stoby, i området där nya ”21:an” drar fram och där det legat ett grustag har upptäckts en lång och fint slipad berghäll som man hoppas ska kunna bevaras och kanske inlemmas i en rastplats för vägfolket.
Hässleholmaren Tom Andersson tog dit GBF-ordföranden Arne Gustavsson, som i sin tur konsulterade förre hässleholmaren och adjunkten Curt Björklund. Denne har arbetat mycket med ortens naturgeografi och geologi.
Trion kom fram till att berghällen fått sina runda, släta sidor polerade av inlandsisen eller att en isälv slipat hällen under hundratals, kanske tusentals år. Man har dock inte funnit några jättegrytor i berget som annars är typiska.
Inne i staden finns som känt är rullstensåsen genom Hembygdsparken och moränavlagringar som minnen från senaste nedisningen för mer än 13000 år sedan.

Fotografen Mats Jeppsson har ordnat en utställning på biblioteket av ett urval bilder från 1960-och 70-talens Hässleholm. Här visas miljöer och hus som inte finns längre.
Mats började som frilansande pressfotograf för 35 år sedan men jobbar nu mest med porträtt- och reklamfotografering. På de tre illustrationer som tidningen valt, figurerar Oskar morfar Ohlsson, känd som vinterbadare och långfärdscyklist upp i hög ålder samt älgen som badade i en av reningsverkets bassänger och flytten 1969 av Maria Pihls hus i Kyrkgatan ut till Östervärn.

Norra Mellby-sonen Bengt Sjöström har doktorerat i Lund på ”dårskapens historia”.
I sin avhandling i sociologi Kliniken tar över dårskapen: Om den svenska psykiatrins framväxt, frammanas ett mörkt kapitel i svensk historia. Under medicinsk täckmantel bedrevs en tragisk, självgenererande verksamhet på landets så kallade hospital, dagens mentalsjukhus, från mitten av 1800-talet fram till en bit in på 1960-talet.
Avvikande människor som tidigare betraktats som besatta blev plötsligt definierade som medicinskt sjuka och togs in på sinnessjukhus. Få kom därifrån med livet i behåll. Som belysande exempel har Sjöström valt en snickare från Tyringe som på grund av en tillfällig kollaps fick 14 år av sitt liv förslösat inom sinnessjukvården.
En synnerligen viktig institution på sjukhuset i Hässleholm fyller tio år – dialysen! Hjälpen för njursjuka har de senaste årtiondena varit revolutionerande och hjälpt massor av människor till ett fortsatt aktivt liv.
Bara i den här södra regionen finns inte mindre än 1000 personer som lever helt utan egna njurar, antingen genom dialys eller transplanterade organ. Dialysavdelningen i Hässleholm är den nionde största i landet och har just nu ett 30-tal dialyspatienter plus ett tiotal som har s k hemdialys.
I dagarna har tioårsjubileet firats i närvaro av tjänstemän och politiker från landsting och kommun.

En sommarnatt för drygt två år sedan brann det så kallade Smedtorpet från Broslätt vid Hovdala och blev därmed ett av de objekt som en pyroman hann antända i Hembygdsparken åren 1989-90.
Eftersom större delen av väggarna var utförda i ekebåle, klarade de sig bra men blev svårt brända på ytan. Hela överbyggnaden och det lilla uthuset förstördes dock.
Nu pågår sedan en tid återuppbyggnaden med hjälp av de noggranna ritningar som finns från inflyttningen till parken på 1940-talet. Man har just fått de nya takstolarna på plats och får här använda spik till skillnad från träpluggar och tappar i övrigt. Yttertaket beläggs med bräder efter att fram till branden varit vasstäckt.

Vinprovning räknas i Tyringe som friskvård för de boende på Hemgården. För fyra år sedan startades en vinprovarklubb, där medelåldern för närvarande ligger på 84 år.
”Att träffas på det här sättet är verkligen roligt”, säger en av deltagarna entusiastiskt. Men det är endast damer i gruppen som träffas var 14:e dag. Distriktsläkare Christer Glader betonar att pensionärerna med denna aktivitet får möjlighet att umgås och ha trevligt. Initiativet har vitaliserat synen på ålderdomshemsboendet.

×