Genom att låte ett företag låna upp pengar och skapa en sammahållen byggprocess kan genomförandet av de första etapperna på stambanan för snabbtåg sanbbas på med nio år. Arkivbild

Nya stambanan kan bli klar nio år tidigare

Hässleholm Genomförandet av det nya dubbelspåret för snabbtåg mellan Lund och Hässleholm kan kortas med nio år. Tågen kan rulla på sträckan redan 2026.

Och det håller sig inom ramen för de 35 miljarder, som regeringen har avsatt för etapperna Lund-Hässleholm och Ostlänken Stockholm – Linköping.
I fredags samlades 29 kommuner, fem regioner, näringslivet och SJ:s chef Christer Fritzon till medlemsmöte i det gemensamma samarbetet ”stambanan.com” i Hässleholm.
Alla tycker att den Trafikplan som Trafikverket föreslagit för utbyggnad av stambanan med snabbtåg i olika etapper tar på tok för lång tid att genomföra. Det dröjer flera decennier innan tågen kan rulla på den utbyggda stambanan och under tiden växer problemen på det redan underdimensionerade järnvägsnätet.
De stora planer för bostadsbyggande, som är knutna till trafikplanen i den så kallade Sverigeförhandlingen, påverkas också negativt av det långa tidsperspektivet.

Regeringen är tydlig med att det inte blir en krona mer till de planerade etapperna.
– Det finns mycket man kan diskutera, men vi är positiva till planen. Frågan är om tågens hastighet är det centrala, 350 km eller 250 km i timman. Det går ändå inte att utnyttja de riktigt snabba tågen hela vägen, eftersom tågen måste sakta ner på vissa sträckor och stanna på olika stationer. Det viktiga är att projektet blir av och då står genomförandetiden överst på agendan, förklarar Göran Svärd, samordnare för stambanan.com.

Förslaget innebär att den uppsatta budgetramen på 35 miljarder står fast.
– Det går att korta ner genomförandetiden genom att kraftsamla resurserna, bygga industriellt, som man gjorde med Öresundsbron och därmed få ut effekterna tidigare. En separat enhet, Höghastighetsbanan 1, planerar och bygger de två första etapperna Ostlänken och Hässleholm-Lund. Företaget lånar upp pengar som återbetalas av staten i takt med beloppen i planen. Inga nya pengar behövs och lånekostnaden motsvarar effektivare byggnation och tidigarelagd nytta för resenärer och samhället, förklarar Göran Svärd.

Genom att samla alla krafter och resurser skapas ett naturligt flöde i byggprocessen, istället för att dela upp etapperna.
– Vi skapar en sammanhållen byggprocess. För närvarande pågår utbyggnaden till fyra spår mellan Malmö och Lund. Projektet kan snabbt gå vidare med Lund-Hässleholm. När en ny trafikplan ligger på bordet 2022 ges en ny möjlighet att bygga vidare på nästa etapp, säger Göran Svärd.

Det finns erfarenheter från arbetet med Öresundsbron, som leddes av Sven Landelius mycket framgångsrikt.
– Anlita honom och de erfarenheter som finns med ESS-projektet i Lund. Redovisa sedan detta för regeringen, säger Göran Svärd.
Med den föreslagna processen kan lokaliseringen av spåren påbörjas redan nästa år. Det tar cirka ett år. Det åtföljs av planläggningen, som tar tre år och slutligen byggandet av spår och anläggningar, som beräknas ta fyra år.
– Då kan tågen köra på de nya spåren mellan Lund och Hässleholm 2026 istället för 2035, säger Göran Svärd.

Läs mer:

Dagens fråga

Är du sportlovsledig?

Loading ... Loading ...