En lätt uppvärmning inför nästa budget

Hässleholm Det som brukar vara en formalitet, att godkänna kommunens delårsrapport, blev lite av en uppvärmning inför kommande budgetdebatt.

Revisorerna har i sin rapport konstaterat att kommunens ekonomi pekar åt fel håll, med en total avvikelse på 63 miljoner där barn- och utbildningsförvaltningen har det stora minuset.

– År efter år får vi samma typ av rapport, att den budget som fullmäktige antagit inte hålls, sade Björn Widmark (Folkets Väl) när han med en viss tvekan gick upp i talarstolen. För egentligen förutsatte han att debatt skulle utebli.
– Det verkar som det inte är så många som är intresserade, sade han och menade senare i debatten att det bästa hade varit om kommunens styrdes efter Folkets Väls budgetförslag.
Men det var naturligtvis inget som de styrande, eller oppositionen, ställde upp på.

– Bekymmersamt, sade Lars Johnsson (M) och menade bland annat att barn- och utbildningsförvaltningen inte tagit tag i de viktiga frågorna.
Dessutom ansåg han han att oppositionen, som har majoritet i nämnderna, har kortslutit arbetet.
Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) menade, som svar till Björn Widmark, att de mål som sattes i alliansens budget inte var trovärdiga.
Hon påminde också Björn Widmark att bokslutet för tidigare år, när hon satt vid makten, var genombrott i bemärkelsen att kommunen hade ett stort överskott.

– Vi är milsvidd ifrån varandra när det gäller politisk agenda, tillade hon under kvällen.
Patrik Jönsson (SD) höll sig inte utanför kvällens debatt.
Hans svar på det stora underskottet hos barn- och utbildmningsnämnden, var att detta var priset för socialdemokraternas och moderaternas massinvandringspolitik.
Till Lars Johnsson svarade Lena Wallentheim att den arbetsgrupp som ska arbeta med problemen inom barn- och utbildningsförvaltningen, egentligen bara kallats till ett riktigt möte.
Mats Sturesson (C) replikerade och menade att den svajiga ledningen, flera olika ordföranden sedan alliansen tog över, har lett fram till att bun:s budget inte följts.
Kommunfullmäktiges ordförande, Douglas Roth (M), fick påminna debattörerna att ärendet gällde delårsbokslutet, och att det inte var skolbudgeten som skulle diskuteras.
Debatten avslutades med ett kort replikskifte mellan Fors (S) och Widmark (FV) där Fors konstaterade att de stod på samma sida, för tillfället.
– Inga skolnedläggningar denna mandatperiod, slog Fors fast.
Fullmäktige godkände delårsrapporten.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar