Samuel Hallin Veres vill öka den kulturella förståelsen.

Flyktingkris krävde mer kulturförståelse

Osby/ Östra Göinge Vad är hederskultur? Hur ser familjebildningar ut i andra länder? Hur hanterar man posttraumatisk stress?
Ett kraftigt inflöde av människor från andra länder blottlade en brist på integrationskompetens i de kommunala verksamheterna.
Nu utbildas många kommunanställda i bättre bemötande.

Alla behövde hjälp med allt. Det var, lite tillspetsat, den återkoppling som Samuel Hallin Veres fick när han skickade ut en enkät till kommunala verksamheter för ett år sedan.
Som ansvarig för projektet ”Lärande för integration i Skåne nordost” har det varit hans uppgift att kartlägga kulturkrockar i kölvattnet av den så kallade flyktingkrisen 2015.
Bland de kommuner som ingår i projektet – Osby, Östra Göinge, Hässleholm, Kristianstad och Hörby – vittnar man om en rad kommunikationssvårigheter.
Inte bara i mötet med asylsökande utan mellan verksamheter i en smått kaotisk situation.
– Det kunde vara det kommunala bostadsbolaget som kontaktade socialtjänsten och sa ”dina flyktingar slänger soporna fel – fixa det!”.
I kommunerna upptäckte man att många verksamheter som normalt inte arbetar med integrationsfrågor helt plötsligt stod inför situationer att hantera.
– Till exempel anställda på simhallar och fritidsgårdar, där det kunde uppstå missförstånd och konflikter.

Osby initierade projektet redan hösten 2015 och våren 2016 fick man medel av Europeiska Socialfonden. Totalt handlar det om sju miljoner kronor.
Målet var att skapa mer kulturkompetens och fler verktyg att arbeta med i mötet med asylsökande och nyanlända.
– Vi vill att man reflekterar mer kring kommunanställdas roll i integrationsprocessen. Det blir ofta så att asylsökande och nyanlända förväntas ta huvudansvaret för integrationen, men integration måste ske från båda håll. Man måste ha ett bättre bemötande i verksamheterna, vilket uppnås via bättre kunskap om människor från andra kulturer, säger Samuel Hallin Veres.
Det har tagit drygt ett år, halva projekttiden, att komma till skarpt läge.
Under ett halvt år arbetade en konsult med att fördjupa vilka problem som skulle tacklas. Det arbetet skulle ligga till grund för utbildningsinsatser.
Rapporten höll inte den kvalitet man hoppats på och det slutade med att Samuel Hallin Veres och en medarbetare fick göra om arbetet.

– Det positiva var att vi fick träffa och prata med personal från ett 40-tal verksamheter i fem kommuner. Det var ett bra sätt att förankra projektet.
Under hösten har utbildningarna dragit igång.
Två föreläsningar om hederskultur och mäns våld mot kvinnor har dragit 200 deltagare.
Man genomför just nu fyra halvdagsseminarier om Afghanistan, Syrien, Somalia och Eritrea.
– Det handlar om kulturell och social historia. Anställda ska få en bild av vad dessa människor lämnat och vad de kommer till, för att förstå kulturkrockar.
En annan utbildningsinsats är workshops kring medarbetarens roll i integrationsprocessen.
– Sådana workshops har vi hittills haft med förskolecheferna i Hässleholm och med personalen på ett HVB-hem i Osby, säger Samuel Hallin Veres.
En lite udda utbildningsinsats är planen på att bjuda in en inspirationsföreläsare i form av exempelvis Navid Modiri eller Alexandra Pascalidou med en prislapp som pendlar mellan 40 000 och 60 000 kronor för en timme.
– Det är en ganska dyr engångshändelse men motiverad utslaget på 500 deltagare. Det kan vara tankvärt och vi vill ge lite energi till deltagarna mitt i projekttiden.

Vad hoppas ni att projektet ska leda till över tid?
– Vi hoppas att alla kommunanställda tar ansvar för integrationen, som bygger på möten mellan människor.

Senaste nytt omOsby

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar