Mera vård med mindre klädtvätt

HÄSSLEHOLM Mer tid för omvårdnad när mindre tid läggs på att hantera tvätt.

Det är motiven bakom att omsorgsnämnden nu bestämt, att alla som har hemtjänst (som har tvätt som insats) ska få sin tvätt tvättad av kommunen, på tekniska förvaltningens tvätteri.
– Rätt personer ska göra rätt saker, man behöver inte var undersköterska för att ta hand om tvätten. Dessutom är brukarna mycket nöjda med att få sin tvätt hemlevererad i ett fint paket, förklarar omsorgschefen Annika Andersson.
Projektet där kommunen tvätteri tog hand om tvätten i stället för undersköterskorna i hemtjänsten, startade 2015 i centrum med 30 brukare.

Projektet har därefter utökats och nu har alltså omsorgsnämnden beslutet, att använda lösning för samtliga brukarna inom hemtjänsten som har hjälp med tvätten.
Politikerna var inte helt eniga. Folkets Väl var kritiskt och menade att beslutet inte ska vara tvingande.
– Det är inte tvingade, vill man inte använda sig av kommunens tjänster när det gäller tvätt, kan man välja andra alternativ, säger omsorgschefen Annika Andersson och Karin Axelsson (M) som är ordförande i omsorgsnämnden.

Dagens fråga

Skickar du julkort?

Loading ... Loading ...