Demokrati och rättvis fördelning

Undertecknad blir regelbundet uppringd av engagerade medborgare. Intressanta samtal kommer till stånd där åsikter framförs rörande det jag själv och andra har att säga i våra lokaltidningar.
I Nsk onsdagen den 18 oktober 2017 informerades vi under rubriken ”Så mycket tjänar de kommunala cheferna” om hur våra gemensamma ansträngningar nämligen skattemedel används. De fakta Nsk:s Kristina Höjendal framför i sin artikel har väckt berättigat intresse.
Undertecknad blev uppringd av en kommunanställd som tagit del av artikeln. Vederbörande lämnade för en tid sedan sitt arbete i hemtjänsten. Hon uppgav vad hon hade i lön och påpekade att det förekommer att kommunala chefer tjänar ”fem” gånger så mycket. Hon nämnde att ”arbetet” med äldre och sjuka ofta är fysiskt påfrestande och också förlagt till kvällar och helger.

Det framkom att av hennes cirka fyrtio arbetskamrater var det ”en” som orkade med att jobba heltid! Detta tycks rimma illa med politikers prat om allas rätt att jobba heltid.
Vår välavlönade kommunchef tycker han arbetar för mycket. Han säger att han aldrig kommenterat sin lön och säger att andra sätter den.
Vi noterar att våra välarvoderade politiker satt kommunchefens lön och också bestämt nivån på sina egna arvoden och ersättningar.
Det finns en allvarlig sida av det som här sagts. Alla har ett personligt etiskt moraliskt ansvar i det ögonblick var och en ”lyfter” sina höga ersättningar. Lyfter sina ersättningar får vi anta vederbörande gör.
Ett särskilt ansvar har de politiker och välavlönade kommunala chefer vars ersättningar utgår av skattemedel. Detta ansvar är, i skenet av vad som ovan sagts och vad de sämst betalda i hemtjänsten kan kvittera ut i lön, uppenbart.
Rune Premfors professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och forskningsledare vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor skriver i sin bok ”Den starka demokratin” citat:
– Medborgarnas stöd för ett demokratiskt styrelseskick förutsätter att politikerna och förvaltningen effektivt levererar påtagliga ’produkter’, särskilt sådana som är av materiell karaktär eller har tydlig relevans för den materiella välfärden och dess rättvisa fördelning. – slut på citat.

När förtroendet för våra politiker och våra demokratiska institutioner upphör är demokratin satt ur spel. Vad som då kan komma att hända har vi dessvärre genom historien sett många exempel på.
”Låt oss till sist fundera på om vi nu i det vi kallar vår västerländska kultur har nått en punkt där vi avbrutit förbindelsen mellan hjärta, hjärna, tanke och känsla”.

Dagens fråga

Har du höststädat trädgården?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×