C vill satsa på kollektivtrafiken. Bild: TT

Lokal trafik, vård nära

När Skånecentern presenterar sitt valprogram får reformer inom vård och kollektivtrafik stort utrymme.
Kollektivtrafiken kan absolut förbättras i Skåne: det finns en anledning till att man med cynisk humor kallar den för ”Skånetragiken”. C vill se fler turer och bättre samordning mellan trafikslagen. De vill också se mer information till passagerarna och skälig ersättning för de många förseningarna, samt bättre passning mellan tåg och bussars avgångar. Högre funktionalitet, helt enkelt.
Pensionärsrabatt ska införas i Malmö på rödgrönt initiativ. Centerpartiet vill se en avgiftssänkning för både unga och pensionärer i hela Skåne. Kollektivtrafik handlar om miljö och klimat: bra alternativ till personbilar måste finnas för att uppmuntra samåkning. Men det är också en ekonomisk fråga. Alla har inte råd med taxi hem. C vill också se en utökad nattlig kollektivtrafik. Det är rimligt på grund av närheten till en flygplats och en tågknutpunkt att det ska gå att ta sig hela vägen hem.
Förslaget om att tandvård ska omfattas av högkostnadsskydd är kanske för dyrt för att bli verklighet, men säkert populärt: tyvärr finns det folk som inte går till tandläkaren för att de inte anser sig ha råd.
Slagordet ”närodlad politik” går igenom i förslagen kring vård och omsorg, som att etablera närakuter för att avlasta de stora enheterna. De vill fokusera på e-hälsa, med digitalt tillgängliga journaler eller uppföljning på läkarbesök där patienten kan slippa ett fysisk besök. Tillgänglighet är också ett slags närhet.
Med tanke på att många unga mår psykiskt dåligt och att nästan hälften av de sjukskrivna i Skåne är det på grund av psykiska besvär är det bra att Skånecentern fokuserar på bättre samarbete mellan primärvård och psykvård, samt bättre tillgänglighet. Det borde vara en valfråga att folk mår så dåligt.
Det är ett typiskt oppositionsprogram: allt är möjligt för den som inte behöver räkna ören i budgeten, men visst önsketänkande är en lyx man kan unna sig när man inte har makten.Martina Jarminder

×