Carl Magnus Nilsson (M) gruppledare Osby.

”Osby kommun är på väg åt helt fel håll”

Osby Osby har dalat i näringslivsrankingar under en rad av år.
Nu vill Moderater inrätta ett näringslivsutskott under kommunstyrelsen. Där vill man bland annat bereda hur upphandlingar ska utformas.

Förslaget kommer i form av en motion till kommunstyrelsen.
Moderaterna skriver att Osby kommun är den kommun i Sverige där skillnaden mellan hur politiker och näringsidkare upplever företagsklimatet skiljer sig mest.
”Även om inte detta säger allt så talar det sitt tydliga språk. Osby kommun är på väg åt helt fel håll och ansvariga politiker har inte förstått detta”, skriver Moderaterna i motionen.

M menar att det krävs ett målmedvetet arbete både på fältet – ute hos företagarna – och inom den egna organisationen.
Som ett inledande steg på vägen att vända den negativa trenden vill Moderaterna att näringslivsfrågor lyfts upp till ”den politiska nivå som ämnet kräver”.
”Vi vill att ett näringslivsutskott ska inrättas direkt under kommunstyrelsen”, skriver Moderaterna i sin motion.
I utskottet ska max fem politiker behandla och bereda samtliga frågor som berör näringslivet inom kommunen, enligt motionen.

Hur upphandlingar ska utformas och vilken upphandlingsform som ska användas för aktuellt objekt ska ingå i utskottets uppgifter.
Det krävs att de som sitter i utskottet har intresse, kompetens och befogenheter som behövs samt att de regelbundet besöker kommunens näringsidkare.

Senaste nytt omOsby

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar