Anställda på Arbetsförmedlingen förhördes av säkerhetsenheten. Foto: TT

Misstänkt korruption på Arbetsförmedlingen

Hässleholm Arbetsförmedlingens säkerhetsenhet har beslutat att göra en granskning om misstänkt korruption på Arbetsförmedlingen i Hässleholm.

Det är en tjänsteman som står i fokus för granskningen, som enligt en anmälan ska ha använt tjänster av ett lokalt företag, som Arbetsförmedlingen i Hässleholm har avtal med om rehabilitering av arbetslösa.
Tjänstemannen och vederbörandes anhöriga ska ha fått tjänster utförda till rabatterade priser av personer som fått praktik på förtaget, som avlönas med skattepengar.
Ägaren till företaget ska umgås med den utpekade tjänstemannen, som arbetar på den sektion som anlitar företaget mest.
Tjänstemannens anknytning till en person med stort inflytande, liksom företagarens släktskap med en person med makt i Skåne och en annan kommun gör saken extra känslig.

– Vi har beslutat att göra en förgranskning av det som anges i anmälan mot Arbetsförmedlingen i Hässleholm. Den ger vid handen om det finns substans i detta, eller om det finns en logisk förklaring, säger Kent Gammal på Arbetsförmedlingens säkerhetsenhet i Stockholm.
Säkerhetschefen på enheten beslutar sedan om utredningen ska fördjupas.
I april lämnade en person i kommunen in en anmälan om misstänkt korruption till Henrietta Stein, direktör på Arbetsförmedlingens huvudkontor. Hon lämnade över ärendet till Maria Kindahl, direktör för avdelningen rehabilitering för arbete.
Efter genomgång vände hon sig till Arbetsförmedlingens kundcenter, som bad om en redovisning av lokalkontoret i Hässleholm.

Sedan lokalkontoret haft ärendet på sitt bord i några månader, togs beslutet att begära en internutredning.
Beslutet att sätta säkerhetsenheten på ärendet togs av marknadsområdeschefen på regionkontoret i Malmö.
– Han gav oss klartecken att inleda en förgranskning, säger Kent Gammal.
Ärendet har passerat flera instanser på hög nivå, vilket indikerar att det tillmäts stor betydelse.
– Får vi en signal om att det förekommer oegentligheter är det naturligt att vi gör en utredning. Vi undersöker om det finns fog för det som påstås, eller om det handlar om ett missförstånd, förklarar Kent Gammal.

Vad har det för betydelse att Arbetsförmedlingen i Hässleholm tog flera månader på sig innan de lämnade över det till säkerhetsenheten?
– Bevisläget är inte sämre om det har gått en tid, betonar Kent Gammal.
Han säger att det kan finnas många skäl till att en tjänsteman anmäls.
Säkerhetsenheten, som är en oberoende enhet inom Arbetsförmedlingen, skapades så sent som i juni 2015.
– Vi utreder cirka 50 ärenden om året. Långtifrån alla ärenden renderar i disciplinära åtgärder, kommenterar Kent Gammal.

Företaget i Hässleholms kommun fick kontraktet med Arbetsförmedlingen i Hässleholm för flera år sedan i en upphandling.
Arbetslösa personer erbjuds praktik i företaget, som utför tjänster och producerar varor på uppdrag av andra företag.
Arbetsförmedlingen har kritiserats för att arbetslösa utnyttjas för att utföra fullvärdiga arbetsuppgifter hos dessa företag till ersättning, som ligger under avtalsenliga löner på arbetsmarknaden. Personer i den här åtgärden ska även ha blivit erbjudna beslutsfattande och ansvarstagande arbetsuppgifter.

Det aktuella företaget erhåller miljontals kronor årligen på att arbetsträna och rehabilitera arbetslösa. Allt godkänt av Arbetsförmedlingen i Hässleholm.
– Vi har konkurrensutsatt oss själva. En del av de pengar som Arbetsförmedlingen disponerar ska användas för att köpa tjänster av privata aktörer, förklarar Kent Gammal.
Förgranskningen av tjänstemannens agerande och Arbetsförmedlingen i Hässleholms ansvar beräknas ta några månader.

Dagens fråga

Är det för tidigt att plocka fram julsakerna nu?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×