De äldre blir allt fler. Bild: TT

Du gamla, du friska

Sverige får allt fler hundraåringar. Av tvåtusen i hela landet bor 298 i Skåne. Halland slår svenskt rekord i medellivslängd, med nästan 85 år för kvinnor. Det är numera männens medellivslängd som ökar mest. De blir nu 80 år i snitt på riksnivå, medan kvinnor snittar 84 år. Allt enligt Statistiska centralbyrån.
Kraven det ställer på boende, vård och omsorg samt möjligheterna till god livskvalitet är höga och ett stadigt ökande antal hundraåringar är en påminnelse om vad man måste tänka på inom dessa fält i framtiden.
Det går att påverka hur man åldras i högre grad än man tidigare trott. Man är inte dömd till en viss typ av ålderdom på grund av ärftliga faktorer, det finns mycket man kan göra själv. Boende, samt mental och fysisk livskvalitet kommer att spela stor roll för hur friska de allt äldre kommer att hålla sig.
Ofrivillig ensamhet dödar, det vet vi. Motion förlänger livet, liksom lite kunskap om vad som är bra att äta och dricka för att hålla sig hälsosam. Eftersom kopplingen är tydlig mellan både mental och fysisk motion lönar det sig förmodligen lika mycket att satsa på friskvård under åldrandet som på vård av de som redan är sjuka i ålderskrämpor.
I elva kommuner i Skåne finns pensionärsrabatt i kollektivtrafiken, vilket ökar chansen att folk aktiverar sig. Kanske borde något liknande införas för motion och träning, även om formerna för det och vilka anläggningar det ska gälla måste diskuteras, eftersom det är annorlunda om en verksamhet inte är i kommunal regi.
Marknaden för att starta och driva gym- och idrottsanläggningar speciellt anpassade för seniorer borde vara utmärkt under kommande decennier. Att intellektuell stimulans är viktig är ingen överraskning och har ingen lika självklar lösning som pensionärsrabatt på gym. Förmodligen är pensionärsrabatt på kollektivtrafiken en bra början. Med 21 procent av medborgarna över 65 års ålder har Sverige många frisk- och sjukvårdsutmaningar framför sig.

×