Ett nytt fräscht badhus står högt på kommuninnevånarnas önskelista. Foto: Norra Skåne/Arkiv
Med friluftsliv och natur är de flesta nöjda. Motionsslingor och Hässleholmsgården gillas. Foto: Norra Skåne/Arkiv

Ett fräscht badhus högst på önskelista

Hässleholm Ett nytt och fräschare badhus i Hässleholm är en mycket viktig fråga för invånarna.

Det framgår av den fritidsvaneundersökning som nu redovisas.
Men i stort är invånarna nöjda med sitt fritidsutbud. Tillgången till friluftsliv och natur blir allt viktigare.

Den enskilt mest angelägna frågan handlar om ett modernare inom- och utomhusbad i Hässleholms centralort. Man är inte nöjd med dagens badhus. Bara drygt 20 procent av de svarande är nöjda med Qpoolen.
Det kan jämföras med att nästan 70 procent är nöjda med kommunens strövområden och naturreservat.
Tillförordnad fritidschef Henrik Samevik konstaterar i rapporten att medborgarna, liksom i tidigare undersökningar (1995, 1998 och 2012) anser att badfrågan snabbt måste få ett avslut.
Det har gått alldeles för lång tid av spekulationer och utredningar för att medborgarna ska känna hopp om ett framtida bad på centralorten, kan man läsa i rapporten.
Det är just frågor om simhallar, friluftsbad och sjöbad som dominerar när de som svarat på enkäten får uttrycka sig fritt.
Många tycker att ett utebad intill ett inomhusbad i Hässleholm skulle bara en orsak till att stanna på orten under sommartid. Ett sådant utebad måste prioriteras eftersom badvattenkvaliteten i Finjasjön är osäker.

Bortsett från badhusfrågan är invånarna enligt rapporten överlag nöjda med fritidsutbudet. friluftsliv och natur är central. Inte bara för att motionera/promenera, utan också för att uppleva tysta miljöer.

Det är uteaktiviteterna som invånarna utövar mest. Det promeneras i naturen, styrketränas både inne och ute, cyklas och man tar hand om djur.
Här är det främst den äldre delen av befolkningen som utför dessa aktiviteter enligt undersökningen.
De yngre är också aktiva, men hos den dominerar exempelvis E-sport och tv-spel.

Av de anläggningar som utnyttjas mest frekvent, motionsspår, sporthall, vandringsled och bowlinghall, ligger antalet nöjda på mellan 60 och 70 procent av de svarande
Här ligger strövområden/naturreservat i topp. Därefter följer Hässleholmsgården, bowlinghall, motionsslinga/elljusspår och vandringsled/Skåneled.

Längs ner på listan över anläggningar återfinns Österås Idrottsplats, utegym, fritidsgård/uteplats samt tennishall och Qpoolen. Här är det bara runt 20 procent som är nöjda med respektive anläggning.
Av rapporten framgår det att många av de svarande inte känner till kommunens fritidsgårdar eller tennishall. Här måste kommun och föreningar marknadsföra sig bättre, menar rapporten.
En slutsats i rapporten är också att aktiviteter som inte utövas, men som det finns ett stort intresse för, är släktforskning och utegym.
(Totalt ingick 1 958 enkäter i det slutliga urvalet. Antalet godkända svar som registrerats uppgår till 612 vilket ger en svarsfrekvens motsvarande 31 procent).

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar