K-fastigheters arborist Jonathan Öhrling föreslår att totalt sju träd ska fällas i Officersparken. Foto: Kristina Höjendal

Sju träd bör fällas i Officersparken

HÄSSLEHOLM – Inga träd behöver fällas, lovade Jacob Karlsson i samband med debatten om att flytta paviljongen och bygga nytt.
Nu har ett redan fällts – och K-fastigheters arborist hävdar att ytterligare sex lindar behöver tas ner.

Det skulle innebära att en rad av lindar längs Löjtnant Granlunds väg, förbi det planerade moderna flervåningshuset, försvann – liksom tre som vetter ner mot Vankivavägen.

Linden längst bort i det aktuella området på Löjtnant Granlunds väg bör fällas eftersom större maskiner behöver kunna köra in i parken. Denna väg ses som den minst skadliga.
Det slår Jonathan Öhrling på Proarb Träd och arboristtjänst fast.
Dessutom kommer rotsystemet enligt trädfirman ofelbart att kraftigt påverkas av markarbetena och risken för att en maskin kör på trädet ses som ”oundviklig”.

Tre av lindarna bör fällas eftersom de sägs vara kraftigt rötangripna i den nedre delen av stammen. Istället kan till exempel turkisk trädhassel planteras, enligt firman.

Två av de hotade lindarna utmed Löjtnant Granlunds väg behöver fällas, eftersom ”nybyggnationen av bostadshuset innebär en kraftigt försämrad rotmiljö till redan stressade träd”.
Just att nybyggnationen skulle kunna skada rotsystemen varnade arboristen de Gouret Litchfield för redan för ett år sedan.
– Påståendena om att inga träd ska tas bort eller skadas, är inte sant, menade han och berättade då hur trädens rötter ofelbart skadas när exempelvis tunga maskiner kör in i parken.

Angående de sistnämnda två lindarna lyfter dock trädfirman fram ett alternativ: genom att ändra i planritningarna så att in- och utfarten istället görs på norra sidan av bostadshuset behöver rotmiljön inte påverkas och man kan istället enbart höja kronan något för att nästa år avlastningsbeskära. Ett tredje alternativ är att lägga skelettjord i anslutning till träden, vilket skulle kunna rädda dem. (Skelettjord bygger på att grov makadam bär upp trafikytan och gör att rötterna kan breda ut sig.)
Jacob Karlsson har dock i en intervju med Norra Skåne på fredagen förnekat att fler träd än avenboken ska fällas. Tidningen sökte honom på måndagen förgäves för en kommentar till arboristutlåtandet.
Avenboken som fälldes i fredags togs inte ner för att den var rutten, utan för att trädet enligt trädfirman var ”väldigt stressat och visar dålig vitalitet”. ”En fällning av träd innebär också större spelrum för tyngre maskiner och således kan andra träd påverkas mindre” skriver firman i sitt utlåtande.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar