Marcus Norell. Foto: Stefan Sandström/Arkiv

Stor turbulens inom Tyringe Hockey

Skriftlig styrelsevarning till tränaren Marcus Norell där han hotas med uppsägning – men även avhopp från samma styrelse.
Det är inte bara tungt på isen för Tyringes A-lag just nu utan även turbulent utanför och inom klubbledningen.

– Jag kunde inte sitta kvar i en styrelse som accepterar kränkande särbehandling och direkt mobbning av vissa spelare, säger Morgan Johansson, före detta ledamot i Tyringe SOS som lämnade styrelsen för några veckor sedan och nu valt att berätta anledningen till sitt avhopp.
– Styrelsen har inte haft förmågan att fatta tuffa beslut utan istället väljer en lovande, lokal spelare, målvakten Oliver Tornerefeldt, att hoppa av A-laget och gå ner och spela juniorhockey.

Bakgrunden till turbulensen är en skriftlig varning som styrelsen delgav huvudtränaren Marcus Norell dagarna efter seriepremiären mot Vimmerby och som daterades den 21 september.
Enligt denna ”varning/erinran” skall Norell fått besked både muntligen och skriftligen att målvakten Emil Hedman inte skulle erbjudas kontrakt och få vara kvar i Tyringe-truppen efter seriepremiären.

Något som Norell ändå låtit honom vara och betydde att jämte Hedman fanns ytterligare två målvakter, Charlie Fredriksson och Oliver Tornerefeldt, men med gällande kontrakt i truppen.
”Den negativa publicitet och de ekonomiska ersättningskrav som kontraktsbrott/avtalsbrott skulle kunna innebära för föreningen bedöms ha betydande påverkan på föreningens rykte för framtiden”, skrev man i varningen vilken undertecknats av ordföranden Peter Ronner.
– Föreningen har tyvärr försett sig med en huvudtränare i A-laget som inte kan följa beslut fattade av styrelsen, menar Morgan Johansson.

Ett problem i sammanhanget är förstås också att sedan Mathias Sjöberg hoppade av som sportchef tidigt på försäsongen har dessa uppgifter skötts av Marcus Norell – och styrelsen. Men det fanns ytterligare kritik i varningen till Norell, nämligen att han skulle uttryckt sig med kränkande ord mot ”medlemmar i styrelsen och övriga anställda inom klubben.”

– Hedman är ju fortfarande kvar i klubben och Norell har i så stor utsträckning brutit mot föreningens policy genom kränkningar och illojalitet att det de facto fanns grund för avsked, förklarar Morgan Johansson som valdes in i Tyringes styrelse så sent som 2016.
– Vi har en klar policy inom föreningen och denna ger signaler nedåt på alla nivåer och är därför viktig att alla följer.
– Men det värsta tycker jag är de direkta kränkningar som vissa spelare i laget fått utstå. Dessa strider inte bara mot föreningens policy utan även mot vanlig medmänsklighet.
– Därför kände jag att jag inte kunde arbeta vidare inom styrelsen trots att jag brinner väldigt starkt för klubben, säger Morgan Johansson.

×