Foto: carl-Johan Bauler/arkiv
Huset på Åkaregatan 9 ska nu rivas och på platsen skall Karlsson Fastigheter i Hässleholm AB uppföra ett hyreshus. 8Foto: Norra Skåne/Arkiv

Ett av de två husen på Åkaregatan rivs

hässleholm Nu har de politiska partierna fått diskutera den tänkta rivningen av två hus på Åkaregatan. Därefter har tekniska förvaltningen föreslagit att bara ett säljs och rivs för att uppföra nya bostäder.

När det blev känt att de båda äldre fastigheterna på Åkaregatan, nummer 9 och nummer 11 (Björnen 4 och Muraren 10) skulle rivas för att ge plats åt nya bostäder, väcktes debatten.
Protester från allmänhet och politiker fick tekniska nämnden att skjuta upp beslutet om rivning.

Åsikterna gick isär. S, V, MP och C ville riva enbart Åkaregatan 9. SD ville inte riva något.
Ordföranden i tekniska nämnden, Arne Dahlström (KD) menade att man inte kan spara alla gamla hus.
Som extra bränsle i debatten lyftes också en lista med skyddsvärda objekt i staden fram, som gjorts av lokalhistorikern Torsten Karlson på uppdrag av den kommunala byggnadsvårdskommittén. På denna lista finns de båda rivningshotade husen.
Vid förra sammanträdet i tekniska nämnden sköts beslutet om rivning upp.

Ordföranden ville då att alla partier skulle diskutera frågan innan beslut, och har också tagits upp i nämndens beredning.
Så nu har tekniska nämnden att ta ställning till ett beslut som innebär att man bara säljer ett av husen, Åkaregatan 9, till Karlsson Fastigheter för 480 000 kronor.

Bolaget ska ta på sig att utföra och bekosta rivningen av huset och därefter bygga ett flerbostadshus med åtta lägenheter.
Åkaregatan 11 (Muraren 10), den så kallade Parkvillan, får stå kvar.
Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträder på tisdag i nästa vecka.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • JA (61%, 244 Röster)
  • NEJ (39%, 157 Röster)

Antal röster: 401

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×