FOTO: JOHANNA GUNNBERG

Nygifta

I Svenska kyrkan på Mallorca ägde vigsel rum den 19 juli 2017 mellan Anna Sturesson och Johan Stolt, Tyringe.
Anna är bördig från Hörja och Johan från Tyringe.

×