Skådespelarnas upprop: Vittnar om sexuella övergreppen

456 skådespelare går samman och berättar om sexuella trakasserier och kränkningar som de fått utstå. I ett öppet brev riktas skarp kritik mot regissörer, producenter, produktionsbolag, teaterchefer och politiker.

I uppropet, som finns att läsa i sin helhet på Svenska Dagbladet, radas annonyma berättelser om sexuella övergrepp, trackaserier och kränkningar upp.

Flera av teater- och filmbranschens tunga namn som Marika Lagercrantz, Lena Endre och Sofia Helin finns med på listan av skådespelare som står bakom brevet.

×