Hyresgästföreningen rasar mot hårda krav

ÖSTRA GÖINGE Ska inte alla som vill kunna bo i Östra Göinge längre?
Den frågan ställer Hyresgästföreningens ordförande i Osby-Östra Göinge i en skrivelse som kritiserar förslaget att införa hårdare regler för att bromsa inflyttningen av nyanlända.

Skrivelsen från Carl-Johan Dahlgren, ordförande lokalt i Hyresgästföreningen, är skickad till fullmäktigeledamöterna i Östra Göinge med anledning av den styrande femklöverns förslag gällande ett särskilt ägardirektiv till Göingehem.
Det särskilda ägardirektivet till det kommunala bostadsbolaget Göingehem föreslås av femklövern (M, KD, C, L, MP) inkludera dels att etableringsersättning inte längre ska vara ett godkänt inkomstslag i bolagets antagningskriterier, dels att försörjningsstöd från andra kommuner inte ska vara godkänt inkomstslag.
Syftet är enligt kommunalrådet Patric Åberg (M) att dels bromsa in inflyttningen av nyanlända till kommunen, dels skicka en signal till kommuner som ”smiter undan” sitt ansvar för flyktingmottagandet att alla måste hjälpa till.

När förslaget var uppe i fullmäktige återremitterades det till kommunstyrelsen. Där har det nu på nytt klubbats igenom (femklövern plus SD röstade för) och det ska upp i fullmäktige igen 23 november.
Förslaget har fått skarp kritik av oppositionen, som yrkade avslag i KS, och nu stämmer alltså Hyresgästföreningen in i kritiken.
Inför beslutet i fullmäktige skriver Dahlgren till fullmäktigeledamöterna att ”som allmännyttigt bostadsföretag borde Göingehems enda intresse vara att hyresgästens inkomst räcker till hyreskostnaden, oavsett varifrån inkomsten kommer ifrån” och att allmännyttan borde vara med och ta ett socialt ansvar.

I skrivelsen lyfts också fram att hyresgäster och medlemmar har hört av sig till Hyresgästföreningen och varit oroliga för hur människor ska hitta bostad i kommunen.
Det pekas i skrivelsen också på att boende ska vara tillgängligt för alla – oavsett social, ekonomisk eller etnisk bakgrund och att bostadsföretagen i kommunerna ska ha en integrerande funktion.

Kommunalrådet Patric Åberg (M) är frågande till kritiken och menar att det kommunala bostadsbolaget bara återgår till regler som det har haft tidigare.
Åberg känner sig trygg med att förslaget kommer att klubbas igenom i fullmäktige och säger att man sen ska kalla till bolagsstämma.
– De nya reglerna ska börja gälla den 1 december, säger Åberg.

Dagens fråga

Är det för tidigt att plocka fram julsakerna nu?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×