I gubbarnas värld blir ingen långlivad

Ulf Löfgren och Carl Zimmerman är två gubbar som under hela sitt liv blivit berikade med Guds (oljans) gåvor och växande välstånd.
När de nu går in i sin ålders höst vill de inte unna kommande generationer samma gåvor. Ingen av gubbarna ser sambandet mellan billig, tillgänglig energi kopplat med en frimarknad där allas goda idéer kan tas tillvara och det liv de fått leva.
Resultatet av ett sådant system leder till tillväxt och skapande av nya resurser som kan fördelas till allas fördel.

Ett av tillväxtens grundfundament är ökad effektivitet där man gör mera per tidsenhet.
Det kan ske genom att man arbetar hårdare, smartare eller längre. Dessa olika sätt kan dock bara marginellt öka effektiviteten. Det bästa sättet sen man lärde sig att industrialisera kolet som energikälla har varit maskiner av olika slag, allt ifrån grävmaskiner till dagens datorer. Tar man bort billig och tillgänglig energi från ekvationen dödar man tillväxten och därmed de resurser som kan gå till det allmänna välståndet.

Vi kan nu välja två framtidsscenarier. Vi kan fortsätta på den beprövade vägen mot det goda samhället med tillväxt och billig energi och effektiva maskiner, vilken leder till en något (kanske) varmare men framförallt en grönare värld genom koldioxidgödsling, skördarna ökar, välståndet ökar och som en följd av det avstannar befolkningsökningen. Vi har fortsatt råd att värna miljön och vi kan börja lämna tillbaka delar av naturen som vi inte längre behöver tack vare alla tekniska genombrott som gjort oss än mer resurseffektiva.

Vi kan också välja gubbarnas väg som innebär nolltillväxt och förbud att använda fossila bränslen. I sådan värld är energibristen ständigt närvarande vilket gör att fattigdomen breder ut sig, barnrikedomen ökar på nytt.
Människorna måste utnyttja varje kvadratmeter för sina basala behov.
Skogarna försvinner till biobränslen, öknarna breder ut sig. Skördarna minskar eftersom konstgödning förbjuds, Svältkatastroferna avlöser varandra eftersom det lönar sig är bättre att odla energigrödor. Åkommor som i vår värld är lätta att bota blir till dödliga sjukdomar på grund av resursbrist.
Alla stora rovfåglar är utrotade, slaktade av miljontals uttjänta vindkraftverk som står kvar i ett förött landskap som monument över mänsklig dumhet.

En fördel i gubbarnas värld är att man i Sverige inte längre har bekymret med att höja pensionsåldern i eftersom medellivslängden snabbt kommer att rasa men det är inget som bekymrar gubbarna eftersom de i alla fall får behålla sin pension.

Dagens fråga

Såg du första programmet av "Så mycket bättre"?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×