Så sent som i mars slogs Carina Alpar , enhetschef för barn och familj, och hennes dåvarande kollega Robert Schelin, enhetschef för vuxenenheten, med personalbrist. Nu har det vänt. ”För första gången på länge har vi full personalstyrka”, säger Carina Alpar. Arkivbild

Personalkrisen inom socialtjänsten avtar

Osby I flera år har kommunen haft svårt att rekrytera socionomer.
Bristen ökade under flyktingkrisen, när det kom många ensamma ungdomar och unga män.
Sedan asylsystemet skärpts och åldrar skrivs upp har läget nu blivit mer normalt.

Den tuffa tiden med svår personalbrist inom socialtjänsten kan vara över.
Så sent som för sju månader sedan saknades fem socialsekreterare, med försenade utredningar som följd.
Detta på en liten förvaltningen som då utgjordes av blott 18 personer.
Nu har man inte bara lyckats rekrytera personal med rätt kompetens utan man kan även fasa ut en konsult, som hyrts in sedan april.
– Sedan i slutet av september är vi fullt bemannade och har utökat med två tjänster, säger Carina Alpar, enhetschef.
I dagsläget klarar man inte alltid att hålla utredningstiderna men det går åt rätt håll.
– Tidigare fanns det inte en möjlighet att klara det. Nu är högarna mindre, vi har mer kontroll över situationen och vi ska kunna klara utredningstiderna framöver, säger Carina Alpar.

Det finns flera faktorer bakom den förbättrade situationen.
En är att kommunledning och chefer på ett mer målmedvetet sätt arbetat med att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare.
Ett konkret tecken på det är att socialsekreterare inom barn och familj i somras fick ett lönetillägg på hela 3 000 kronor.
– Den önskade effekten är att få folk att stanna kvar, säger Carina Alpar, som kämpat med hög personalomsättning.

En annan avgörande förändring är att ensamkommande inte längre tar lika mycket arbete i anspråk.
Under en rad av år, med en topp 2015, accelererade antalet asylsökande ensamkommande.
Det har fallit på socialtjänstens ansvar att se till att ungdomar erbjudits ett tryggt boende med individuellt stöd.
Socialtjänsten har även haft ansvar för att se till att ungdomarna fått tillgång till lämplig utbildning samt hälso- och sjukvård och tandvård.
Skärpta gränskontroller och en skärpt asyllag innebär att antalet asylsökande sjunkit betydligt.
– Nu har flyktingvågen ändrat karaktär och många handläggare behövs inte i den sektorn längre. Dessutom uppgraderas en del i ålder och andra passerar 18 år och försvinner då från oss, säger Carina Alpar.

Den förändrade situationen innebär att utbudet på socionomer ökat.
– Nu har vi flera sökande när vi annonserar ut tjänster. Detsamma gäller i grannkommunerna. Det håller på att rätta till sig.
Ett annat tecken på att något har förändrats på en tidigare överhettad arbetsmarknad för socionomer är att konsultmarknaden håller på att luckras upp, säger Carina Alpar.
– Ett tag gick det inte ens att få tag på en konsult men i dag är många lediga. Vi får erbjudanden hela tiden men har inget behov. Det känns oerhört skönt.
Hon har varit negativt inställd till att hyra in personal.
Kostnaden för att köpa loss personal, i det avtal man haft, har varierat mellan 46 000 kronor exklusive moms om personen varit konsult mindre än tre månader och sedan i fallande skala till 27 000 kronor efter ett halvår.

En tredje faktor till det förbättrade läget är en förändrad medial bild av yrket, tror Carina Alpar.
– Tidigare har socialtjänsten kanske förknippats med negativ publicitet kring vissa beslut och omhändertagande. Under flyktingkrisen vinklade man annorlunda.
Det handlar om att medier skildrade den press och arbetsbörda som landade på socialtjänsterna.
– Man beskrev en jättejobbig situation och insåg att vi har ett svårt och krävande arbete, men jobbade på allt vi kunde. Det var positivt för yrkeskårens självkänsla.

Senaste nytt omOsby

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Gillar du att lyssna på julmusik?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar