Foto: TT

Allt fler drabbas av hudcancer

Skåne Allt fler drabbas av hudcancer och malignt melanom är numera den av de vanligaste cancerformerna i den södra sjukhusregionen.
Det visar ny statistik.

Regionalt Cancercentrum Syd har samlat in data över cancerinsjuknande under 2016.
Under 2016 fick drygt 12 750 individer i Södra sjukvårdsregionen en cancerdiagnos. Av dessa var 73 procent bosatta i Skåne, 10 procent i Kronoberg, 9 procent i Blekinge och 8 procent i södra Halland.
I absoluta tal är det en ökning med drygt 360 individer jämfört med året innan och innebär att drygt 240 personer i södra Sverige får en cancerdiagnos varje vecka. Under 2016 ökade sjukdomen med nästan 3 procent jämfört med året innan.

– I Sverige har vi ett cancerregister sedan 1958. Det är en unik källa och ger oss möjlighet att följa sjukdomsutvecklingen. När man ser dessa tal förstår man att cancersjukvården brottas med kapacitetsbrister. Patienterna blir fler men behandlingsmöjligheterna ökar. Satsningen på införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) innebär att fler utreds för en misstanke om cancer säger tf verksamhetschef Maria Rejmyr Davis i ett pressmeddelande.

Vissa cancerformer minskar, andra ökar jämfört med föregående år. Ökningen av hudcancer (exklusive malignt melanom) är fortsatt stor , 8,9 procent jämfört med 2015, och malignt melanom är den av de vanligaste cancerformerna där trendstudierna visar på en ökning om hela 6,5 procent. Dessutom visar data från pågående forskningsprojekt inom RCC Syd och RCC Väst att malignt melanom diagnostiseras i ett senare stadie i Södra sjukvårdsregionen jämfört med Västra götalandsregionen.

Prostatacancer var, i likhet med föregående år, den vanligaste cancerdiagnosen.
Det var färre personer som diagnostiserades med bröstcancer under 2016 jämfört med året innan.

Huruvida nedgången är tillfällig eller ett reellt trendbrott är för tidigt att uttala sig om.
Stefan Peterson, statistiker på RCC Syd, förtydligar:
‑ På grund av variationen år från år bör man studera ett längre tidsintervall för att kunna säga något om trenden. Tittar vi på data fr.o.m. diagnosår 2000 t.o.m. diagnosår 2016 ser vi att trenden är ökande för de flesta cancerdiagnoser, sammantaget en ökning på 2,9 procent per år.

Läs mer:

×