Hur locka fler till läraryrket?

Vi är snabbt på väg mot en växande lärarkris. Nya siffror visar att vi redan till 2019 kan behöva 60 000 nya lärare på grund av stora pensionsavgångar och det ökade lärarbehovet som uppstått efter att vi i flyktingkrisens spår tagit emot ungefär 70 000 barn och unga i skolåldern. Men hur skall det gå till? Redan idag har läraryrket svårt att hävda sin attraktivitet i konkurrens med andra utbildningar.
Läraryrket måste göras attraktivare. Bättre löner är förstås det självklara svaret. Men det handlar också om arbetsmiljön. Vi har länge sett hur de duktigaste lärarna – även om det finns undantag – söker sig bort från problemskolor med resultat att dessa har hög andel obehöriga lärare.
Därför måste trygghetsfrågorna i läraryrket lösas samtidigt med att jobbet som lärare ger mer pengar i lönekuvertet och chans till karriärmöjligheter.
Utmaningen att få fram nya lärare är enorm. Kanske skulle en lösning kunna vara att efterskänka studieskulderna för den som utbildat sig till lärare och stannar kvar i yrket. Det kan framstå som orättvist mot andra utbildningar men läraryrket är så centralt för vårt lands framtida utveckling att det kan vara motiverat. För om vi inte lyckas hävda oss bättre på skolområdet i förhållande till andra länder, då kommer vi att halka efter i den internationella konkurrensen och i alla välfärdsligor.

Dagens fråga

Ska du se ett luciatåg på fredag?

Loading ... Loading ...