Intern skrivelse har rört upp känslorna

Osby En skrivelse på kommunens interna Intranet har upprört ett stort antal invånare i kommunen.
Skrivelsen som är undertecknad av förvaltningscheferna upplevs av många som en uppmaning till tystnad.

Det var den 24 oktober som skrivelsen publicerades på kommunens interna Intranet.

I skrivelsen som från början även var undertecknad av kommunchefen står det att ”personalärenden i Osby kommun och detaljer om hur och varför medarbetare och enskilda personer slutar är något vi som arbetsgivare inte kan, ska eller får gå in på eller diskutera, varken inom organisationen eller i media och med allmänheten”.
Skrivelsen publicerades efter att den tidigare ekonomichefen Pia Lindvall Bengtsson lämnade organisationen och samtidigt uppgav, för bland annat Norra Skåne, att man inom kommunen inte längre har förtroende för henne.

Texten har väckt starka känslor på flera håll och ett stort antal kommuninvånare har uppfattat den aktuella skrivelsen som en uppmaning att saker som händer i kommunhuset ska tystas ner.
Men det är inte bara den här skrivningen som fått kommuninvånare att reagera. Även avsnitten där kommunchefen Petra Gummeson beskrivs som ”rätt person att leda Osby kommun, dess verksamheter och underställda chefer” och att hon har samtliga förvaltningschefers förtroende har väckt frågetecken hos ett flertal personer. Mycket på grund av att kommunchefen själv från början stod som undertecknad. Men också varför skrivelsen överhuvudtaget publicerades.

Dagen efter plockades kommunchefens namn bort och från kommunen gavs förklaringen till att namnet fanns med, att hon står bakom det övriga i skrivelsen och att hon ingår i kommunledningsgruppen. Enligt den här förklaringen ska hon själv inte har formulerat avsnittet om sig själv.
Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) tycker inte att skrivelsen är märklig och påpekar att arbetsgivaren inte offentligt ska prata om personalärenden. Hon menar själv också att samarbetet och samverkan i kommunen nu fungerar mycket bättre än tidigare.

Har även kommunalråden uppmanats att skriva på?
– Det här är från tjänstemännen, påpekar oppositionsrådet Niklas Larsson (C) undvikande, men tillägger att det inte är omöjligt att det kommer något skriftligt från politikerhåll framöver.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Såg du första programmet av "Så mycket bättre"?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×