Petra Gummesson har ett svårt uppdrag framför sig.

Hon förnekar att det finns tystnadskultur

Osby En intern skrivelse uppfattades som en maning till tystnad.
I fokus för kritiken har kommunchef Petra Gummesson stått.
Hon slår kraftigt från sig från den bild som förs fram.

– Sedan jag kom till kommunen för två år sedan har jag verkat för en större öppenhet och transparens i organisationen.
Bakgrunden till uttalandet är en intern skrivelse som Norra Skåne berättade om i måndags.
I skrivelsen stod att ”personalärenden i Osby kommun och detaljer om hur och varför medarbetare eller enskilda personer slutar är något vi som arbetsgivare inte kan, ska eller får gå in på eller diskutera, varken inom organisationen eller i media eller med allmänheten”.

Skrivelsen publicerades efter att den tidigare ekonomichefen Pia Lindvall Bengtsson lämnat organisationen och uppgett till tidningen att kommunen inte hade förtroende för henne.
– Jag blir ledsen och förfärad när jag läser att skrivelsen uppfattats som att det råder en tystnadskultur i kommunhuset, säger kommunchef Petra Gummesson.
Upprinnelsen till att skrivelsen kom till var att det pågick mycket spekulationer kring skälen till att Pia Lindvall Bengtsson slutade.
Petra Gummesson och kommunikationsansvarige Per-Anders Månsson, samt kommunledningen, ville försöka ge en förklaring så långt det var möjligt.

– Samtidigt måste man vara professionell och visa respekt gentemot den aktuella medarbetaren. Det handlar om ett avtal mellan två parter, säger Petra Gummesson och fortsätter:
– Jag vill nu förtydliga att hon varken blev uppsagd eller avskedad. Efter en överenskommelse mellan arbetsgivare och Pia Lindvall Bengtsson valde vi att gå skilda vägar.
Petra Gummesson säger sig förstå diskussionerna och spekulationerna som uppstod i spåren av att ekonomichefen lämnade.
– Hon var en central person i kommunen och hade arbetat här i 30 år. Det är inte så konstigt att folk undrar. Men jag kan inte ge alla detaljer med respekt för den enskilde.

En annan passage som väckt känslor är delen där Petra Gummesson beskrivs som ”rätt person att leda Osby kommun, dess verksamheter och underställda chefer”.
Orsaken är att Petra Gummessons namn fanns bland de som stod som undertecknande.
Ett misstag, säger Per-Anders Månsson, kommunikationsansvarig.
– De som stod bakom formuleringarna var samtliga i kommunledningen. Petra ingår där men hade inget med texten att göra.
Misstaget korrigerades senare.

Petra Gummesson säger att hon likväl är glad över att kommunledningen uttalade sitt stöd.
– De stod upp för mig. Det uppskattar jag.
Hon säger att hon nu kommer att arbeta vidare med sin ambition att öka transparens och öppenhet i organisationen.
– Om några har uppfattat det som att det råder en tystnadskultur så får jag jobba ännu hårdare med det. Samtidigt måste man sätta det i relation till vad hela personalstyrkan anser.

Senaste nytt omOsby
×