Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) tar i dag emot utredningen om hur levnadsvillkoren för transpersoner ska kunna förbättras. Foto: Wikimedia commons

Förslaget: ett tredje juridiskt kön

Ett tredje juridiskt kön. Det var ett av förslagen Utredningen om transpersoners situation i Sverige presenterade för regeringen idag.

Till att börja med vill utredningen att regeringen undersöker möjligheten till ett tredje juridiskt kön och därmed könsneutrala personnummer.

Vidare föreslås också att regeringen tar fram en handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Dessutom vill utredningen att Polismyndigheten får i uppdrag att undersöka möjligheten att införa alternativet X som könsmarkör i svenska pass.

Utredaren Ulrika Westerlund gör bedömningen att det finns mycket kvar att göra för transpersoners situation i Sverige.

– Mycket handlar om dåligt bemötande, vilket skapar en utsatthet som i sin tur skapar psykisk ohälsa, säger hon till TT.

 

×