Det var mycket smutsigt i stallet när djurskyddsinspektörerna besökte gården. Foto: Länsstyrelsen
Djuren stod i gyttja.

Korna var smutsiga och avmagrade

ESLÖV En man i 70-årsåldern har blivit polisanmäld misstänkt för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen.
Mannen ska enligt anmälan ha utsatt nitton nötkreatur för djurplågeri då han allvarligt brustit i omvårdnaden av sina djur.

Det var i juli 2017 som mannen blev anmäld av en privatperson. Anmälaren uppgav att djuren hölls i smutsig miljö, att djuren var smutsiga av gödsel och att de hölls inomhus året runt.
I augusti genomförde Länsstyrelsen en kontroll och fann då ett stort antal brister i djurhållningen.
De nitton nötkreaturen, både kor och tjurar, stod i ett stall med mycket eftersatt renhållning, många skaderisker och brist på rena och torra liggytor.
– Det var mycket dålig renhållning i stallet. Dyngigt och dant. Det var inte skött helt enkelt, säger djurskyddsinspektören Sverker Olsson på Länsstyrelsen Skåne.

Djuren hade även haft bristande tillgång till rent vatten och foder. Flera av djuren var avmagrade och har inte kunnat växa i normal takt.
Många av djuren var gödselförorenade, hade förväxta klövar och hade nekats erforderlig veterinärvård och tillräcklig utevistelse.
I stallet fanns även en död ko som dött av okänd anledning och som de andra djuren tvingats leva med.
Mannen ska ha sagt att han varit medveten om de allvarliga bristerna, men ändå valt att inte åtgärda dem.
– Han hade tappat taget på något sätt. Det hade slutat fungera helt enkelt. Och han var rätt så införstådd med det, säger Sverker Olsson.

Djuren bedöms ha utsatts för ett mycket allvarligt lidande under en längre period. Länsstyrelsen ser allvarligt på händelsen och bedömer att mannens tillsyn av djuren varit mycket bristande. Man anser därför att mannen gjort sig skyldig till djurplågeri, då han allvarligt försummat vården av sina djur.
Länsstyrelsen gav mannen ett föreläggande om att omedelbart åtgärda bristerna. Och Enligt Sverker Olsson ska någon från Länsstyrelsen varit där den 20 oktober för att göra en uppföljande kontroll. Men då mannen inte var hemma kunde de inte fullfölja kontrollen.
– Det behövs en ny uppföljning, säger Sverker Olsson och berättar att Länsstyrelsen har folk som sitter och prioriterar ärenden.
– Vi har nämligen en jättehög med uppföljningar som ska göras nu under stallperioden. Och det här var ju så illa att jag hoppas att de prioriterat det.

Straffet för djurplågeri eller brott mot djurskyddslagen är böter eller fängelse i högst två år.

×