Fel om fri hyressättning

Bruksvärdeshyror innebär inte fri hyressättning
Svar till ”Inte min förening längre” undertecknad av Gilbert.
I sin insändare den 9 november kritiserar skribenten Hyresgästföreningen och hyreshöjningar i Hässleholm. Skribenten kallar bruksvärdessystemet för ”fri hyressättning” och menar att det nu råder marknadshyror.
Detta är felaktigt. Marknadshyror innebär att det är upp till hyresvärden att ensam bestämma hyran och den hyresgäst som är beredd att betala mest får lägenheten. Detta skulle leda till kraftigt höjda hyror för landets dryga tre miljoner hyresgäster.
Ett flertal politiska partier har deklarerat att de är öppna för att införa marknadshyror i Sverige, nu senast Moderaterna. Vi på Hyresgästföreningen vill inte ha ett sådant system. I Sverige har detta redan provats detta två gånger och det resulterade i att staten fick gå in och hyresreglera istället. Förhandlingssystemet och bruksvärdessystemet balanserar hyresvärdarnas och hyresgästernas intressen och är ett skydd mot oskäliga hyreshöjningar, så att hyresgästen har rätt och möjlighet att bo kvar. Hyran bestäms utifrån faktorer som lägenhetens läge, standard och kvaliteter som sätts i relation till jämförbara lägenheter på orten. Detta kallas bruksvärdeshyror.

Insändarskribenten skriver om bruksanpassade hyror som lett till hyreshöjningar på upp till 2 000 kronor per månad. Detta är svårt att svara på utan att känna till något om det enskilda fallet och jag vill uppmana skribenten att kontakta oss på Hyresgästföreningen, så vi kan reda ut detta.
Utan förhandlingssystemet hade hyrorna i Sverige sett helt annorlunda ut. Exempelvis höjs hyrorna i Hässlehem nästa år med endast 0,85 procent i genomsnitt, istället för de 1,5 procent som bolaget först yrkade på.
Tillsammans med förtroendevalda och medlemmar lyckas vi varje år spara miljardbelopp åt hyresgästerna i Sverige efter hyresförhandlingar med fastighetsägarna. Det är vi stolta över.
Evalena Agertoft

Dagens fråga

Såg du första programmet av "Så mycket bättre"?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×