Johan Gomér, tf affärs- och marknadschef på Skånetrafiken, Sofia Nilsson (C), Patric Åberg (M) och Karin Salomonsson, skolskjutssamordnare i Östra Göinge.
Karin salomonsson, skolskjutssamordnare i Östra Göinge, Sofia Nilsson (C), Patric Åberg (M), Johan Gomér, tf affärs- och marknadschef på Skånetrafiken.
Anders Josefsson, trafikledare på Bergkvara buss.

Skolkort till alla för fyra miljoner kronor

ÖSTRA GÖINGE Alla högstadieelever i Östra Göinge får skolkort hösten 2018. En unik satsning i Skåne, som presenterades på torsdagen.

Kommunens nuvarande skolskjutsavtal löper ut efter vårterminen 2018 och från och med höstterminen ska högstadieelever istället kunna använda linjelagd kollektivtrafik.
För elever som bor på platser där det inte finns linjelagd busstrafik erbjuds skolskjuts till närmaste hållplats. Yngre elever kommer fortsatt att få åka traditionell skolskjuts.

Skolkortet som högstadieeleverna folkbokförda i Östra Göinge får gäller i hela Skåne vardagar mellan klockan 03 och 20, dock ej på sommarlovet och jullovet.
– Det här gäller alltså alla, inte bara elever som normalt har rätt till skolskjuts. Och det finns möjlighet att köpa till jojo plus, som innebär att man får resa dygnet runt och även på jullovet, säger Karin Salomonsson, skolskjutssamordnare i Östra Göinge.

Kommunalrådet Patric Åberg (M) menar att satsningen ökar valfriheten och ger ungdomarna möjlighet till ett rikare fritidsliv.
– Eleverna får möjlighet att välja vilken skola de vill gå på oavsett ekonomiska förutsättningar. Man får också lättare tillgång till olika fritidsaktiviteter och det ökar integrationen mellan byarna, säger Åberg.

Är ni inte oroliga för att elever ska ”fly” kommunen och välja skolor i andra kommuner nu?
– Nej, vi ser det här som något som ökar kommunens attraktionskraft, det blir attraktivare för familjer att bo i Östra Göinge, säger Åberg.
– Och vi ska ju se till så att vi har så bra verksamhet på våra skolor så att de är förstavalet. Sen finns det ju vissa inriktningar som vi inte kan erbjuda på skolorna här Östra Göinge, då har eleverna möjlighet att välja, säger Sofia Nilsson (c).
– Det här breddar kultur- och fritidslivet, säger Nilsson (C), och påpekar att satsningen gör det lättare att fullfölja visionerna som arbetades fram i samarbete med Fryshuset.
En ordentlig träffpunkt för ungdomar blir nu tillgänglig för alla, oavsett var i kommunen den placeras.

Åberg säger också att skolkort till alla innebär att det blir lättare för skolan att genomföra exempelvis studiebesök utan att resekostnader står i vägen.
Vidare lyfts miljöaspekten fram som ett plus och Karin Salomonsson påpekar också att det här kan underlätta för elever som har växelvis boende.

Det nya systemet med skolkort är framtaget i samarbete med Skånetrafiken och Johan Gomér, tf affärs- och marknadschef på Skånetrafiken, ser mycket positivt på satsningen.
– Det är helt i linje med våra strategier. Vi ser positivt på samarbetet, det leder till ökat resande och ju fler som reser kollektivt desto bättre är det, inte minst för miljön. Och på det här sättet får man in unga i kollektivt resande, de ”lär” sig åka kollektivt och det är positivt, säger Gomér.

Hur mycket kommer det här att kosta?
– Skolkorten kostar 4 miljoner. Den upphandlade skolskjutsen kostade 3,5 miljoner, men det här är en satsning som görs på ungdomarna i kommunen, säger Karin Salomonsson.

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar