Stopp på Södra stambanan

Eslöv Just nu är det stopp för all tågtrafik på Södra Stambanan mellan Örtofta och Eslöv .

Förseningar har uppstått på sträckan Hyllie-Hässleholm och tåg kan komma att ställas in på delsträckor med kort varsel.

Reparatörer är på plats och ser över kontaktledningen.

Trafikverket beräknar att tågen kan börja gå enligt tidtabell vid lunchtid.

Orsaken är ett befarat elfel i Dammstorp.

×