Kierstina von Hauswolff-Juhlin blir årets lucia i Hässleholm. Arkiv: Åke Ljungberg
Kierstina von Hauswolff-Juhlin trivs på landet och funderar på att bli veterinär. Arkiv: Åke Ljungberg
Henrik Hammar har ingen lätt uppgift att förklara varför det behövs stora förändringar i landstingsfullmäktige. Arkiv
Bergendahls kommer att ha startat affärer i Stockholm inom två år. Den bedömningen gör koncernchefen Spirosmylono Poulos. Arkiv: Jörgen Alström
Arkiv
Belöningen för Tom Andersson och de övriga i KFV är när en skada fågel kan släppas tillbaka i friheten. Här är en ormvråk som snart ska prova vingarna på nytt. Arkiv: Jörgen Alström
Knacka dörr i stor skala blir det när Lilla boken ska delas ut. Här är det kyrkoherde Bo Johansson som bultar på porten under överinseende av kontraktsprosterna Friedrich Eberhardt och Uno Karlsson samt komminister Lars Arvidsson. Arkiv: Helene Nordgren

Rekordlång debatt och lucian presenteras

För någon vecka sedan presenterades i vår tidning socialchefens förslag till nedskärningar i barnomsorgen i Hässleholm.
Det handlade om att lägga ner tre öppna förskolor, avskeda 15 dagmammor, införa 300 kronor i månadsavgift för skolskjuts från landsbygden, slopa fritidsverksamheten för barn på mellanstadiet samt att eliminera barnomsorgskön genom överinskrivningar.
Vid en spontan debatt på Bokebergsgården mellan föräldrar och politiker i socialnämnden blev protesterna massiva och känslorna svallade. De närvarande var inte nådiga i sin kritik, och någon drog till och med in de kostsamma seglatserna på Medelhavet i debatten.
Några politiker hävdade att vi slösat med medlen på 80-talet, så att vi nu måste ”sy in kostymen”, medan andra betonade att det hela bara var ett förslag som ännu inte blivit politiskt förankrat.
I landstingsfullmäktige har ledamöterna nyligen upplevt den troligen längsta debatten i ett enda ärende, åtta timmar.
Frågan gällde om tiden är mogen för en ”gränslös sjukvård”, och det blev samtliga 71 ledamöter slutligen eniga om.
I flera utredningar har tonvikten lagts på ett brett samarbete mellan Kristianstad och Hässleholm inom vårt län men också över länsgränserna mellan Simrishamn-Ystad och Ängelholm-Helsingborg. ”Grus i maskineriet” lär ha förekommit i viss samverkan.
Landstingsstyrelsens ordförande Henrik Hammar (M) hade absolut ingen lätt uppgift att förklara, varför det framöver behövs genomgripande förändringar.
Svenska kyrkan firar ett jubelår 1993, detta till minne av Uppsala möte för 400 år sedan, 1593, då man enades kring den protestantiska tron och Sverige blev ett lutheranskt land.
Och nu har den kommit, Lilla boken om kristen tro, som gratis ska delas ut till allmänheten. Tre miljoner böcker har tryckts och av dem har 400 000 hamnat i Lunds stift.
”Syftet med boken är att den ska vara en stimulans till samtal kring livsfrågor och kristen tro”, säger kyrkoherde Bo Johansson i Hässleholm.
Den första advent informeras om boken i kyrkorna och sedan startar dörrknackning för att personligen dela ut boken till församlingsborna. Lilla boken kommer också att skickas ut med posten.
Kommunens miljö- och naturvårdspris på 10 000 kronor har i år tilldelats KFV, Katastofhjälp för fåglar och vilt.
”Fantastiskt roligt och en sporre för framtiden”, säger Tom Andersson, ordförande för föreningen i Hässleholm. Under ett tiotal år hittills har föreningen tagit hand om och vårdat skadade och sjuka fåglar, huvudsakligen rovfåglar. Antingen ringer folk direkt eller går det genom polisen.
Övriga i gruppen som oegennyttigt ägnar sig åt denna verksamhet är Håkan Winkvist, Johnny Palmér och Bengt Nordin. ”Betalningen” för nedlagt arbete är när fågeln till sist kan släppas efter att den blivit kurerad, framhåller Tom.
Bästa året för Bergendahls, ropar en rubrik ut. Företaget har ökat sin vinst med inte mindre är 30 procent, jämfört med förra året och försäljningen uppgår nu till cirka 2,2 miljarder.
Om fem år kan omsättningen ha ökat med 50 procent, spår nye grossistchefen Peter Hedenbergh. ”Det bästa resultatet hittills i företagets 70-åriga historia”, förklarar koncernchefen Spiros Mylonopoulos. ”Det beror på att vi startat fler butiker och haft en bra utveckling på de befintliga. Inom två år ska vi ha etablerat oss i Stockholm som ett led i en expansion i Mälardalen”.
”Men längre norrut än till Uppsala ska vi inte gå”, säger Hedenbergh till slut.
Till sist måste vi minnas årets lucia i våra bygder! Hon heter Kierstina von Hausswolff-Juhlin, är 17 år och bor på en gård mellan Verum och Vittsjö.
Hon har både en get, hund och katter och funderar på att bli veterinär. Om henne heter det att hon gärna låter sig skrämmas av Stephen Kings rysliga romaner, men hon älskar också stillsamma ballader eller att läsa poesi.
Luciakröningen sker den 6 december på Stortorget, och sedan väntar intensiva dagar med framträdanden på olika ställen fram till den avslutande lussevakan på Markan den 12 december.

×