Heléne Sörngård blev 56 år gammal. PRIVAT BILD

Hon var en drivande kraft

Som tidigare meddelats har hälsoekonom Heléne Sörngård, Stockholm, avlidit efter en tids sjukdom i en ålder av 56 år. Närmast anhöriga är maken Jan och dottern Clara.
Heléne är född och uppvuxen i Hässleholm. Hon började på AstraZeneca (dåvarande Hässle läkemedel) 1988 efter kandidatstudier på Tandläkarhögskolan i Göteborg och några år som klinisk prövningsledare på Ciba-Geigy.
På AstraZeneca hade hon flera olika befattningar, bland annat som klinisk prövningsledare och som gruppchef. Hon engagerade sig sedan i det tidiga arbetet med att bygga upp AstraZenecas hälsoekonomiska avdelning i Södertälje, där hon fortsatte verka som hälsoekonom.

Med hjälp av sina erfarenheter och grundad i ett djupt humanistiskt synsätt bidrog Heléne till att säkerställa fokus på patientperspektivet.
Hennes arbete omfattade att på vetenskaplig grund undersöka, beskriva och skatta värdet av ny medicin både för patienter och för det svenska samhället.
Under många år arbetade Heléne med att dokumentera och analysera de samhällsekonomiska kostnaderna för och effekterna av behandling av gastroesofageal refluxsjukdom, magsår och diabetes.
Flera av Helénes arbeten finns publicerade i vetenskapliga tidskrifter och Heléne har genom detta bidragit till både ökad kunskap och till att patienter fått tillgång till nya, innovativa mediciner.

Heléne var en mycket uppskattad och omtyckt kollega. Hon hade en förmåga att se och möta andra människor precis där de var och tog sig alltid tid att lyssna, både yrkesmässigt och privat.
Under sin sjukdomstid fortsatte Heléne att hålla kontakt med arbetskamrater och fortsatte också aktivt att bidra till avdelningens arbete i den utsträckning hon hade möjlighet.
Hon fortsatte även att sjunga i och turnera med AstraZeneca-kören, där hon var en uppskattad alt.

Arbetet var viktigt för Heléne, men närmast hjärtat fanns naturligtvis familjen, som hon alltid prioriterade och satte i första hand.
Kring Heléne fanns också många kära vänner och en rik fritid med många resor, friluftsliv, matlagning och långa samtal över middagar med nya och gamla vänner. Hon var också en drivande och inspirerande kraft i den gemensamma matlagningen i kollektivhuset Tullstugan i Stockholm, där hon bodde.
Saknaden efter Heléne, både som vän och kollega är mycket stor, men vi är tacksamma över att ha haft förmånen att fått arbeta tillsammans. Våra tankar går till familjen.

×