Förslag på färre nämnder slopas

HÄSSLEHOLM Det blir ingen ny politisk organisation med färre nämnder, färre politiker och lägre kostnader.
Nu slängs hela förslaget i papperskorgen – eftersom det saknas enighet i frågan.

Sedan drygt ett år tillbaka har frågan utretts och valsat genom kommunstyrelse, fullmäktige och en speciellt tillsatt arbetsgrupp.
Bakgrunden är att Alliansen, med stöd av SD och FV, velat ändra det politiska styret. Antalet förtroendevalda skulle enligt förslaget minskas genom att byggnadsnämnden och miljönämnden slogs samman, liksom kulturnämnden och fritidsnämnden. Förslaget innebar att alla politiska uppdrag skulle behöva återkallas och nya val göras.

Nu kommer frågan på nytt upp till fullmäktige – där arbetsgruppen, med en representant från varje parti, föreslagit att man lägger ner planerna.
– Arbetsgruppens slutsats är att det måste finnas en bred politisk enighet kring de förändringar av den politiska organisationen som föreslås för att få en långsiktighet kring frågan om hur kommunen ska vara organiserad politiskt, skriver gruppen.
Utan en bred enighet riskerar nämligen beslutet att lösas upp av den kommande majoriteten efter valet 2018.

Motionen, som lades fram av Pär Palmgren (M), bemöttes av kalla handen när den var ute på remiss i de olika politiska nämnderna. Något som inte förvånade, eftersom de rödgröna partierna inte vill ha förändringen och de är i majoritet alla nämnder. Med förändringen skulle de rödgröna istället få 50 procent av platserna i de olika nämnderna medan Alliansen och SD/FV skulle få vardera 25 procent.

Dagens fråga

Tror du att Palmemordet kommer att lösas?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×