Robotarna börjar bli mer och mer förekommande som hjälpredor i lantbruket. FOTO: LELY

Trögt att få in robotar i de svenska lantbruken

TEKNIK – Först när vi hittat en specifik uppgift inom lantbruket och tekniken för att genomföra uppgiften kommer robotarna få ett genombrott. Det säger forskaren Stefan Ericson på Högskolan i Skövde, en av ett fåtal personer i Sverige som arbetar aktivt med att robotisera lantbruket.

Han tillstår att visst har mjölkrobotarna slagit igenom men de flesta ser ännu så länge inte vinsten med att köpa in robotar till jordbruket. Själv har han i många år arbetat med att få fram en robot för ogräsrensning.
– Det går trögt att slå igenom stort, säger han, som till exempel robotgräsklippare gjort. Lantbruksrobotar är inte lika långt gångna än rent teknikmässigt.
Stefan Ericson disputerade i våras och hans doktorsavhandling möttes av ett stort intresse, inte minst från media. Han är elektroingenjör och kom på den vägen in på spåret. Han säger att det svåraste är att precisera vilken uppgift roboten ska lösa. Vad gäller mekanisk ogräsrensning, som han studerat, ska roboten rensa ogräs nära grödor och svårigheten för roboten är att göra skillnad på vad som ska bort och vilken gröda som ska stå kvar. I det här arbetet har flera forskarlag kommit långt med att använda kamerateknik, en spektrometer som enkelt uttryckt kan mäta det reflekterade ljuset från löven och avgöra vissa typer av ogräs och vissa typer av grödor.
– Men det här sker på forskningsnivå än så länge, säger Stefan Ericson.
Annan forskning håller på med olika kameralösningar för att få en sensor som kan skilja på ogräs och grödor.
– Den tekniken är på gränsen att slå igenom.
Stefan Ericson säger att miljön på åkrar är mer utmanande än industrin. Väder och vind ställer höga krav på robotarna. Men han tror på ett genombrott för robotanvändning inom lantbruket och att de blir värda att investera i.
– Det är farligt att spekulera men genombrottet kan ligga närmare än vi tror. Fordonsindustrin driver på, det börjar tas fram fordon som kan bromsa själva och den tekniken kan ge lantbruksmaskinerna draghjälp.
Stefan Ericson gjorde sin doktorsavhandling på halvtid och efter disputationen i våras fortsätter han nu forska på robotar inom lantbruket, som är till fördel för miljön och ekologisk odling.
Han tror att det kan bli möjligt att elektrifiera lantbruksmaskiner och det skulle ge både ekonomisk lönsamhet och miljömässig nytta.
Nästa år ska Stefan Ericson göra en förstudie om hur man går vidare inom jordbruket med lantbruksmaskiner.
– I Sverige är vi bara ett fåtal personer som jobbar med det här, Björn Åstrand i Halmstad, som delvis varit min handledare, och jag är två av dem. I Danmark och i Storbritannien däremot är de starka inom den här utvecklingen.