Stephan Persson, vd för Hässlehem AB. Arkivbild

Vd:n: Vi gjorde fel men inget brottsligt

HÄSSLEHOLM – Vi har hanterat ärendet mindre bra men inte gjort något brottsligt.
Bostadsbolaget Hässlehems vd Stephan Persson tror att bolaget kommer att frias från brottsmisstankarna om att ha lämnat in påhittade protokoll från 63 lägenheter till miljökontoret.

Dels är det bolaget som står åtalat, dels en anställd.
Enligt åklagaren och miljökontoret har de tilltalade ljugit om att varmvattentemperaturen kontrollerats i 63 respektive 64 lägenheter i Tyringe. Något som därmed lett till försvårande av kommunens miljökontroll – och till att de boende eventuellt fått leva med en legionellarisk längre än nödvändigt.
Den anställde har enligt åklagaren begått gärningen med uppsåt. Bolaget uppsåtligen eller av oaktsamhet, då det inte gjort vad som kan krävas för att förebygga brottsligheten.

De tilltalade medger händelseförloppet men förnekar brott. Stephan Persson vill inte kommentera vad han anser har hänt.
– Men vi har inte gjort något brottsligt. Därför har vi inte godkänt företagsboten, säger han och syftar på de 100 000 kronor som åklagaren vill att Hässlehem ska betala i straffavgift.

De alltför låga vattentemperaturerna i kranarna som det handlar om är åtgärdade sedan länge, konstaterar han.
– Det gjordes ganska så snabbt under hösten 2015. Ärendet i sig avslutades då för vår del. Men det är många olika delar som gått snett i det här och vi är inte helt nöjda med det.
Processen försenades i hans mening delvis på grund av miljökontoret.
– Föreläggandet kom inte till vår kännedom förrän ganska sent. Deras delgivning var inte helt formellt korrekt, anser vi. När detta kom till min kännedom vidtog vi åtgärder omedelbart.

Problemen i kranarna innebar att vattnet inte blev tillräckligt varmt. Temperaturen ska enligt reglerna ligga på över 50 grader, för att inte legionellabakterier ska växa till sig och sprida sjukdom.

Efter en del felsökningar hittades orsaken:
– Ett antal hyresgäster hade gjort egna kopplingar som gjorde att vi fick in kallvatten i varmvattnet, så hur vi än försökte fick vi inte upp temperaturen. Men vi gick igenom alla lägenheter och ändrade på detta.

Ljög ni om åtgärderna i protokollet?
– Jag har inga kommentarer, eftersom det pågår en rättslig process när det gäller det.

Arbetar den anställde kvar?
– Absolut. Personen har fortsatt förtroende.
– Fel kan hända och det är bara att se över rutinerna och förbättra dem.

Dagens fråga

Tror du att Palmemordet kommer att lösas?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×