Arkivbild

Åkaregatan 9 blir fall för rätten

Moderaterna, Folkets Väl och Medborgarpartiet har överklagat beslutet att sälja villan på Åkaregatan till K-fastigheter. Nu överväger förvaltningsrätten att pausa hela försäljningen.

Moderaterna, som efter betänketid bestämde sig för att inte stödja en försäljning av någon av villorna för rivning, har via Douglas Roth och Lars Johnsson överklagat beslutet i tekniska nämndens arbetsutskott. Det har även Ernst Herslow, Folkets Väl, och Evert Storm, Medborgarpartiet.

Douglas Roth (M) och Lars Johnsson (M) anser att Hässleholms kommun genom försäljningen lämnar ett individuellt riktat stöd till den enskilde näringsidkaren Jacob Karlsson och därmed bryter mot lagen.
De pekar på att fastigheten i praktiken säljs för 390 000 kronor och att detta vida understiger fastighetens värde. En mäklare har värderat fastigheten utifrån rivnings- och nybyggnadsplanerna och kommit fram till en summa på 875 000 kronor, plus eller minus 75 000. ”Marknadsvärdet är således åtminstone dubbelt så mycket som den reella köpeskillingen” konstaterar de.
Grannfastigheten Björnen 2, där det redan finns ett flerfamiljshus, har dessutom ett marknadsvärde för enbart marken på närmare tre miljoner.
Dessutom anser de att tekniska nämnden överskridit sina befogenheter då beslutet står i strid mot kommunens egna riktlinjer, där det klart och tydligt står att priset för den mark kommunen säljer ska motsvara marknadsvärdet.

Även Ernst Herslow (FV) lutar sig på att försäljningspriset är ett i hans tycke uppenbart underpris. Han lyfter också fram det faktum att förutsättningarna för markanvisningstävlingen under tävlingens gång har förändrats men att nytillkommande intressenter ändå inte getts möjlighet att lämna anbud.

Nu har förvaltningsrätten uppmanat kommunens exploateringsavdelning att yttra sig över en begäran om inhibition (krav på att ingenting verkställs förrän ett domslut är klart).
Yttrandet skulle egentligen ha varit inne i tisdags, men kommunen fick anstånd till onsdagen.

Dagens fråga

Tror du att Palmemordet kommer att lösas?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×