Region Skåne verkar för fler körfält på motorvägar

Skåne Region Skåne ska verka för att E6 och E20 blir ett nationellt pilotprojekt för intelligenta motorvägar.

Det innebär att E6 med tillfartsvägar får sex körfält samt att E22 får sex körfält mellan Malmö och Lund.
Ärendet bottnar i en motion från Moderaterna, som stöd av de övriga allianspartierna och Sverigedemokraterna.
– Motorvägarna i västra Skåne, E6, E22 och E20, är i dag hårt belastade och kräver insatser i en helhet som innefattar delar från alla delar av den så kallade fyrstegsprincipen. Skåne kan här gå före och skapa moderna och intelligenta vägar, kommenterar oppositionsrådet Carls Johan Sonesson (M).

Alliansen och SD har tidigare drivit igenom ett skånskt ställningstagande för fler körfält på de aktuella motorvägarna, trimning av avfarter med längre på- och avfarter och utbyggd kollektivtrafik med kapacitetshöjning på pendeltågen och försök med busspendling på motorväg.
– Med sex filer kan den tunga trafiken när så är lämpligt under dygnet reserveras för tung trafik, lastbil och buss, säger Carl-Johan Sonesson.
Det rödgröna styret ser ingen anledning att bygga fler körfält på motorvägarna, eftersom effekten äts upp av mer trafik, vilket erfarenheter visar.
Styret vill satsa på kollektivtrafiken och vidta insatser för att förbättra trafikflödet på motorvägarna.

Dagens fråga

Tror du att Palmemordet kommer att lösas?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×