Höörs kommuns investeringsbehov tar inte slut i år meddelar ekonomichefen Linda Andersson. – Där finns ett upplåningsbehov även nästa år eftersom kommunen på många områden befinner sig i ett läge där man måste expandera, säger hon. Foto: Tobias Lagerholm

Pengar saknades till löner

höör Höörs kommun hade så dålig likviditet att man saknade medel till att betala ut de anställdas löner. Till slut löstes frågan utan att checkkrediten behövde röras.
– Jag tror det är första gången någonsin som vi inte hade pengar i kassakistan till löner, säger Anna Palm (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Skattehöjning med 95 öre, tuffa besparingar som fortsätter de kommande två åren och nu en akut likviditetsproblematik. Listan för Höörs kommuns ekonomiska kris blir allt större.
Det var i förberedelserna för löneutbetalningen i december till kommunens alla anställda som ekonomichefen Linda Andersson slog larm.

[contentcards url=”http://www.skd.se/2017/11/24/m-ledamot-sagar-skattehojning/” one_line=”true”]

På kommunstyrelsens bord i måndags låg därför ett förslag om en tillfällig ökning av kommunens checkkredit på 20 miljoner kronor. Till slut behövdes inte den utökade krediten eftersom löneutbetalningarna kunde lösas på annat vis.
– Det var mer en säkerhetsåtgärd. I december såg vi att löneutbetalningen skulle göras samma dag som vi skulle få in skatteintäkterna från Skatteverket. Normalt brukar skatten komma en dag innan. Det var den korta differensen mellan skatteintäkt och löneutbetalning som jag var orolig för, säger Höörs kommuns ekonomichef Linda Andersson.

[contentcards url=”http://www.skd.se/2017/10/17/chockhojer-skatten-2018/” one_line=”true”]

På kommunstyrelsens pressträff säger kommunalrådet Stefan Lissmark (S) att likviditeten är svajig.
– Sen är det inga problem på så vis att vi kan låna pengar till löner i värsta fall, säger han.
Anna Palm menar att det är Migrationsverkets skuld till Höörs kommun som ställer till det.

[contentcards url=”http://www.skd.se/2017/10/24/politikers-loner-skjuter-i-hojden/” one_line=”true”]

– Det finns hela tiden en eftersläpning i storleksordningen 35 miljoner. För närvarande har Migrationsverket en skuld på 32 miljoner kronor, säger hon.
I Höörs fall är det också andra saker som ställer till det enligt ekonomichefen Linda Andersson.
– Det negativa resultatet vi har i år (minus 21,2 miljoner kronor enligt senaste prognosen) gör att vi ligger sämre till likviditetsmässigt.
– Vi har ju lånat pengar under året till investeringar och då var tanken att en del av investeringarna skulle täckas av det löpande resultatet. Så har det inte blivit, säger Linda Andersson.
Höörs kommun betalar varje månad ut 25 miljoner kronor i löner. Checkkrediten, det vill säga hur mycket kommunen kan ligga minus på sitt konto, är i dag 50 miljoner. Det var på denna kredit som det föreslogs en ökning med 20 miljoner. Något som i sista stund aldrig behövde genomföras.
– Vi är på gränsen och för säkerhets skull diskuterade vi den här åtgärden, säger Linda Andersson.
För år 2018 har Höörs kommunfullmäktige lagt en budget där vinsten beräknas bli 6,8 miljoner.

Läs mer:

[contentcards class="skd-related-link" url="http://www.skd.se/2017/11/24/m-ledamot-sagar-skattehojning/"][contentcards class="skd-related-link" url="http://www.skd.se/2017/10/17/chockhojer-skatten-2018/"][contentcards class="skd-related-link" url="http://www.skd.se/2017/10/24/politikers-loner-skjuter-i-hojden/"]
×