Spermier klarar dagsljus bra

LUND Hypotesen att mängden dagsljus har betydelse för spermiernas antal och rörlighet tillbakavisas. Det visar ny forskning från Lunds universitet.

Tidigare rapporter från andra länder har gjort gällande att spermiekoncentrationen varierar under året, med lägst koncentration under sommaren och högst under vintern.
I sökandet efter förklaringar har ljusbetingelserna varit en hypotes.
Studien, som ingår i en avhandling från läkaren och doktoranden Gunilla Malm, har utförts dels i Oslo, dels i Tromsö.
Eftersom det nordligt belägna Tromsö har polarnatt och midnattssol är det enligt Gunilla Malm en idealisk plats för att studera ljusets inverkan.
Något dagsljusberoende kunde emellertid inte påvisas och hypotesen att mängden dagsljus skulle spela någon större roll för spermieantal samt deras rörlighet är därför rimligen fel.
I studien deltog totalt cirka 200 män. (SkD.)

Senaste nytt omLund
×