Meniskskada kan vara knäledsartros

skåne Trasiga menisker är inte ovanligt bland idrottare. Nu tror forskare i Lund att det kan handla om artros, som förstör menisken.

Martin Englund, läkare vid Sus i Lund, professor i epidemiologi och medicinsk forskning vid Lunds Universitet har fått två miljoner euro i anslag från ERC, Europeiska forskningsrådet, för att studera nedbrytningen av meniskvävnaden vid knäledsartros.
Martin Englund menar att relativt få trasiga menisker har sitt ursprung i trauma som vridvåld mot knät och olyckor.
– I själva verket kan flertalet trasiga menisker handla om en sjukdom som startar på molekylär nivå, en degeneration av vävnaden. Hur det går till ska vi ta redan på, säger han.
Forskningsprojektet ska pågår i fem år.

Menisken har en viktig funktion i knäleden då den fördelar krafterna och skyddar ledbrosket. Syftet med projektet är att med hjälp av avancerade mätinstrument kartlägga vilka molekyler som är inblandade i sjukdomsprocessen och hur det påverkar menisken och knäleden över tid.
– Vi kommer bland annat att leta efter signalämnen i ledvätska och blod, biomarkörer, som kan användas både för att ställa diagnos, att följa sjukdomsförloppet och se effekterna av behandling, förklarar Martin Englund i ett pressmeddelande.

Med stöd av Patrik Önnerfjord, biokemist och Jonas Svensson, MR-fysiker som ingår i forskningsgruppen kommer man att ta reda på vad som händer tidigt i artrosutvecklingen. Det ska ske genom att man använder sig av avancerade molekylära analyser som masspektrometri, som bland annat visar vilka proteiner vävnaden består av. Detta kombineras med upprepade undersökningar med den nya 7 Tesla magnetkameran, som med molekylär bildteknik förhoppningsvis kan ge nya ledtrådar till tidiga skeden i artrosutvecklingen.

En studie som Martin Englund genomförde i USA för tio år sedan tillsammans med amerikanska forskare, visade att meniskskador är en utbredd folksjukdom, minst var tredje person i åldern 50-90 år hade spruckna och trasiga menisker.
‑ Vi följer samma mönster som amerikanerna. inom några år kommer vi troligen att vara uppe i samma numerär, säger Martin Englund.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du fiberuppkoppling?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar