Får svar om räddningstjänst

HÄSTVEDA

Räddningstjänsten ställer sig mycket frågande till de allvarliga påståenden som Hästveda intresseförening framför vad gäller ”brister inom personalledning, samverkan, kommunikation och delaktighet”.
Däremot håller man med om att det är svårt att rekrytera personal. Åtgärder har dock vidtagits för att öppna upp möjligheterna för fler att söka och få en anställning, skriver kommunens personalchef Marie Söderqvist i ett svar till Alf Månsson, Hästveda.
”Lösningar är därför på gång. Samarbete med grannkommunernas räddningstjänster ger trygghet under tiden” skriver hon.
Bakgrunden är att Hästveda intresseförening i brev till kommunstyrelsen krävt ”en extern revision för att kartlägga och föreslå förbättringar av arbetsförhållanden för räddningsmännen i beredskap i Hästveda”.

Dagens fråga

Såg du första programmet av "Så mycket bättre"?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×