SD vill ha lokalt tiggeriförbud

HÄSSLEHOLM Hässleholms kommun kommer att ta ställning till ett eventuellt lokalt förbud mot tiggeri. Detta efter att Sverigedemokraterna nu lagt ett förslag i frågan.

Patrik Jönsson och Ulf Berggren (SD) menar att organiserad brottslighet ”frodats” i spåren av tiggeriet. Problemen har rört människohandel, husockupationer, narkotikaförsäljning och tvångsarbete i prostitution. De lyfter lokalt även fram problemen med tiggarnas läger, vilka nyligen diskuterats politiskt.

– De sanitära problemen är stora och man förrättar sitt tarv på marken och svår nedskräpning är legio, skriver de och konstaterar att bosättningarna är illegala, varför det faller på markägarens lott att be människorna flytta sig – och att städa. Något som kostar pengar, på bekostnad av annat.

Kommunens tekniska avdelning har bara i år sanerat inte mindre än sju olagliga boplatser i Hässleholm. De har tidigare slagit larm om de skenande kostnaderna och nyligen anslogs 200 000 kronor bara för saneringen.
Att sanera tiggarlägren kräver också speciella försiktighetsåtgärder:
– De som hanterar det här får ta sprutor för att inte riskera att bli smittade av sjukdomar, har Per Nilsson på tekniska avdelningen tidigare berättat.
Vellinge kommun har redan fattat beslut om ett tiggeriförbud – men fått bakläxa av länsstyrelsen som menat att kommunen inte kunnat visa att ett passivt insamlande av pengar har stört den allmänna ordningen.
Nu vill SD i Hässleholm ändå att ett lokalt förbud instiftas och att det tas fram förslag på platser som ska omfattas.

Dagens fråga

Är det för tidigt att plocka fram julsakerna nu?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×