Styrning krävs av Hesslehem

Ägarstyrning av Hesslehem till ett bostadsbolag för hela kommunen

Hästvedas Intresseförening kräver att policyn för Hesslehem får en tydligare ägarstyrning som aktivt bidrar till bostadsförsörjningen i kransorten Hästveda.

Policyn för ägarstyrning av det kommunala bostadsbolaget Hesslehem fastställs av ledamöterna för politiska partier i Hässleholms kommunfullmäktige.

I likhet med Hässleholms tätort krävs att bland annat tätorten Hästveda prioriteras i policyn för att möta efterfrågan av nya bostäder. Större jämvikt med kommunal närvaro i den ordinarie bostadsmarknaden bör självklart även gälla här.
Hesslehem lyser med sin frånvaro i det ordinarie bostadsutbudet i Hästveda. Hästveda har en mycket påtaglig bostadsbrist. Antalet invånare har ökat markant från 2013 då orten fick tågstopp.

Hässleholms kommun har beslutat att särskilda satsningar skall göras i kransorterna som fått tågstopp.
Nya bostäder förväntas vara en sådan satsning.
I Hässleholms kommun bor två tredjedelar av invånarna på landsbygden. För Hästveda med omnejd som del av denna landsbygd efterfrågas nyttan med det kommunala bostadsbolaget Hesslehem som aktör på bostadsområdet.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar