Allt fler utsätts

HÄSSLEHOLM Fler privatpersoner utsätts för brott och allra mest ökar sexualbrotten, bedrägerierna och trakasserierna.

Totalt ligger andelen som uppger att de utsatts för brott mot enskild person på den högsta nivån sedan Brottsförebyggande rådets mätningar startade 2006. Det visar den årliga nationella trygghetsundersökningen (NTU).
Det som ökat mest är utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier.

Kvinnor uppgav betydligt oftare än män att de känner sig otrygga. Äldre (45–79 år) oroar sig oftare än yngre över brottsligheten i samhället i stort, medan yngre (20–34 år) mest oroar sig för överfall eller misshandel.

Samtidigt är benägenheten att anmäla låg.
Majoriteten av de brott som fångas upp i undersökningen har inte blivit polisanmälda. Hot, sexualbrott och trakasserier anmäls i allra minst utsträckning.

Norra Skåne har tidigare berättat att det ifjol anmäldes 1 845 fall av sexuella ofredanden i polisregion syd (Skåne, Kalmar, Blekinge och Kronobergs län). Bara 257 av dem, det vill säga 14 procent, ledde till åtal, enligt Brottsförebyggande rådet.
Bilden är densamma när det gäller våldtäkter. Under året anmäldes 1 046 fall – 120 (elva procent) ledde till åtal.

Dagens fråga

Har du höststädat trädgården?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×